Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet skråsikker
 

skråsikker

Hvad betyder skråsikker egentlig? Jeg bruger det om at være meget sikker på noget. Et par af mine yngre kolleger hævder imidlertid at hvis man er skråsikker, er man tværtimod ikke helt sikker. Hvem har ret?
af Jørgen Nørby Jensen, Nyt fra Sprognævnet, 2010/1, 01.03.2010.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvad betyder skråsikker egentlig? Jeg bruger det om at være meget sikker på noget. Et par af mine yngre kolleger hævder imidlertid at hvis man er skråsikker, er man tværtimod ikke helt sikker. Hvem har ret?

UdråbstegnSvar:

Det har du. I hvert fald ifølge ordbøgerne. Om ordet skråsikker skriver Den Danske Ordbog (bind 5, 2005) således at det har betydningen ’urokkeligt sikker på noget på en selvbevidst og måske irriterende måde’. Politikens Nudansk Ordbog med etymologi (3. udg., 2005) oplyser tilsvarende at skråsikker bruges i betydningen ’som er meget selvsikker og urokkelig i sin overbevisning’. Eksemplet er jeg er træt af hans skråsikre meninger. Og i Ordbog over det danske Sprog (bind 19, 1940) finder man betydningsforklaringen ’overmåde, fuldkommen sikker’.

Vi har dog også kendskab til den modsatte betydning. I 2005 modtog Sprognævnet således et brev fra en studievejleder på et universitet der følte ”trang til at dele et semantisk skred med nogen”. Fra en studerende havde han modtaget en mail hvori der bl.a. stod følgende: "Jeg påbegyndte sidste år et andet studium, men sprang efter et par måneder fra udfra manglende engagement og lyst. Jeg er i år startet på dette nye universitetsfag, men er igen blevet skråsikker på mit valg. Overvejer at finde andre mere ”kreative” uddannelser … (Brev fra studievejleder.)"

I citatet er skråsikker brugt i betydningen ’usikker’, ’tvivlende’ eller lignende.

Ordet skråsikker er sammensat af skrå i betydningen ’lov, vedtægt’ og sikker, og den oprindelige betydning af skråsikker er altså ’så sikker som om det var stadfæstet ved lov el. vedtægt’ (jf. Den Danske Ordbog). Denne betydning af skrå er imidlertid sjælden i moderne dansk, og derfor er det måske ikke så mærkeligt at ordet skråsikker af visse sprogbrugere tilsyneladende er blevet omtolket. Mere almindeligt er skrå jo som adjektiv (tillægsord) i betydningen ’som ikke er lodret el. vandret’ (Nudansk Ordbog). Og hvis noget står på skrå, vakler det måske, står usikkert eller lignende. Det kan være derfor at den nye betydning af skråsikker er opstået: At være skråsikker må være noget med at man vakler i sin beslutning!

Om skråsikker er på vej til at blive et pendulord, altså et ord med to modsatrettede betydninger, eller om det ovenstående eksempel blot er udtryk for en tilfældig misforståelse, er det endnu for tidligt at sige noget om.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 28.04.2015.