Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet au pair i flertal
 

au pair i flertal

Kan det virkelige passe at det hedder au pairer i flertal? Alle siger jo au pairs! I det mindste kunne I vel give valgfrihed?
af Jørgen Nørby Jensen, Nyt fra Sprognævnet, 2016/3, 01.09.2016.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Kan det virkelige passe at det hedder au pairer i flertal? Alle siger jo au pairs! I det mindste kunne I vel give valgfrihed?

UdråbstegnSvar:

Ifølge Retskrivningsordbogen (4. udg., 2012) hedder det ganske rigtigt au pairer (og kun au pairer) i flertal, men vi kender godt formen au pairs. Der er tale om endnu et eksempel på at det engelske flertals-s breder sig.

Dansk Sprognævn har ikke noget imod ord fra andre sprog, men nævnet har ikke desto mindre traditionelt anset det for ønskværdigt hvis sådanne ord i så høj grad som muligt kunne tilpasses det danske bøjningssystem. Traditionelt har Retskrivningsordbogen derfor været noget tilbageholdende med at tillade flertals-s’er ved engelske låneord. Ifølge Retskrivningsordbogen fra 2001 (3. udgave) skulle man således skrive fx flere job, flere team og flere workshopper. Flertalsformer som jobs, teams og workshops havde dog for længst vundet indpas i det almindelige skrift- og talesprog, også blandt gode og sikre sprogbrugere, og de blev derfor endelig tilladt i Retskrivningsordbogen fra 2012.

Au pair kommer imidlertid ikke fra engelsk, men fra fransk. Fransk har flertals-s ved visse ord, men ikke ved au pair, som slet ikke er et substantiv på fransk, men en ordforbindelse med betydningen ’på lige vilkår’. Men ordet findes altså i den faktiske sprogbrug med engelsk flertals-s, og det samme gør sig gældende ved visse låneord fra græsk (fx stadions), fra latin (fx albums), fra italiensk (fx paparazzis), fra tysk (fx polterabends) osv. I alle tilfælde foreskriver Retskrivningsordbogen dog danske (eller oprindelige) flertalsformer (stadioner, albummer, paparazzoer/paparazzi, polterabender osv.). Det er derfor nok heller ikke tænkeligt at Sprognævnet vil tillade en engelsk flertalsbøjning af et fransk låneord som au pair.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 21.12.2016 af Ida Elisabeth Mørch.