Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet drøvle
 

drøvle

På mit arbejde taler vi ofte om at drøvle, dvs. reducere trykket i en slange. Findes det ord, og hvad kommer det af?
af Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævns svarbase, 03.05.2010.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

På mit arbejde taler vi ofte om at drøvle, dvs. reducere trykket i en slange. Findes det ord, og hvad kommer det af?

UdråbstegnSvar:

Man finder verbet drøble eller drøvle i Ordbog over det danske Sprog (ODS) (ordnet.dk/ods). Betydningen er den samme som ’drosle’, dvs. 'indsnævre Passagen i en Rørledning, hvorved gennemstrømningsmængden formindskes', citat fra Illustreret dansk Konversations Leksikon, (Berlingske Forlag.) I-XXIV. 1933-37.

Drøvle er beslægtet med ordet drøbel, som ud over at være en 'lille, tapformet, bevægelig flig, der hænger ned fra ganesejlet', også har en anden betydning. Det angives at der er tale om teknisk fagsprog, og at det er det samme som ”Drosselklap (jf. Drøbelklap, -ventil)”.

I Teknisk Leksikon for industri og haandværk, (bind 3, 1948) finder man den mere tekniske forklaring under opslagsordet drosselventil. 'Ventil, hvis Opgave er ved større eller mindre Aabning af Ventilens Gennemstrømningsareal at regulere Vandstrømmen i en Ledning og Trykforholdende før og efter Ventilen. Benyttes f. Eks. ved Start af Centrifugalpumper til at frembringe fornødent Modtryk'.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 25.10.2011 af Ida Elisabeth Mørch.