Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet bo og naboskab
 

bo og naboskab

Hvordan skriver man korrekt bo og naboskab, og hvordan bøjes det i pluralis?
af Ida Elisabeth Mørch, Nyt fra Sprognævnet, 2008/1, 01.03.2008.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvordan skriver man korrekt bo og naboskab, og hvordan bøjes det i pluralis?

UdråbstegnSvar:

Bo og naboskab bruges af regioner og kommuner dels som (del af) navn, dels som betegnelse på centre hvor fx ældre eller handicappede kan bo og have et fællesskab og naboskab. Man har sin egen lejlighed eller sit eget værelse og nogle fællesarealer. Et eksempel på hvordan det bruges som del af et navn, er:"Hoffet meddeler, at følgende har fået tildelt fortjenstmedaljen i sølv: [...] Omsorgsassistent ved Bo og Naboskab Sydlolland, Ulla Gurli Hansen, Rødby. /ritzau/ (Vejle Amts Folkeblad, 13.6.2006)."

Dansk Sprognævn synes det er en uheldig og usædvanlig konstruktion som kan give problemer ved bøjning og sammensætning. Og Sprognævnet har ikke mulighed for at anvise andet end tre vejledende skrivemåder.

En mulig analyse af udtrykket er at bo er et verbum og naboskab er et substantiv, og ord af forskellige ordklasser kan normalt ikke sideordnes med et og. Det kan de hvis der tilføjes yderligere et led, fx bo- og naboskabstilbud, som altså har bindestreg for udeladt orddel, jf. Retskrivningsordbogens § 57.2. Her er det botilbud og naboskabstilbud der er sideordnede, men det fælles led er udeladt første gang. Hvis man benytter denne skrivemåde, er pluralisbøjningen bo- og naboskabstilbud og i bestemt form pluralis bo- og naboskabstilbuddene.

Ifølge en anden analyse er der tale om to substantiver boskab og naboskab, dette skrives bo- og naboskab. Problemet er at ordet boskab er meget lidt udbredt, og ordets betydning er uklar i sammenhængen. Ifølge Ordbog over det danske Sprog (bd. 2, 1920) kan ordet betyde 'indbo, bohave', og – efter svensk og norsk – 'kvægbesætning', og ingen af disse betydninger kan tilsyneladende være relevante i sammenhængen. Hvis man tolker navnet som boskab og naboskab og benytter denne skrivemåde, er pluralisbøjningen bo- og naboskaber og i bestemt form pluralis bo- og naboskaberne.

En tredje mulighed er at man tolker navnet som to substantiver, nemlig et bo i betydningen 'et bosted, et sted hvor nogen bor' og naboskab. I det tilfælde er skrivemåden bo og naboskab i singularis korrekt. Mht. pluralisbøjningen vil den korrekte form være boer og naboskaber og i bestemt form pluralis boerne og naboskaberne.

Lige meget hvordan man tolker udtrykket, giver det altså problemer i forhold til skrivemåde og bøjning. Sprognævnet vil derfor anbefale at man overvejer at ændre de pågældende navne til fx Bolig og naboskab eller bruger ordet bofællesskab i navnet.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 21.04.2015.