Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet gallup, galluptal, gallupundersøgelse
 

gallup, galluptal, gallupundersøgelse

Hvad er sprognævnets begrundelse for at skrive opslagsordene gallup, galluptal og gallupundersøgelsemed lille begyndelsesbogstav i Retskrivningsordbogen? Og hvornår blev de tre artikler optaget i Retskrivningsordbogen?
af Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævns svarbase, 19.04.2007.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvad er sprognævnets begrundelse for at skrive opslagsordene gallup, galluptal og gallupundersøgelsemed lille begyndelsesbogstav i Retskrivningsordbogen? Og hvornår blev de tre artikler optaget i Retskrivningsordbogen?

UdråbstegnSvar:

Ordet gallupundersøgelse har stået i den officielle retskrivningsordbog siden 1955. Ordene gallup og galluptal har været med siden 1986 (galluptal er ikke med i Retskrivningsordbogen fra 2012). Når de pågældende ord er opført i Retskrivingsordbogen med de ovennævnte skrivemåder, skyldes det at Dansk Sprognævn opfatter dem som generiske. Det er således Dansk Sprognævns vurdering at fx gallupundersøgelse i almensproget ikke primært bruges i betydningen 'en opinionsundersøgelse foretaget af analysefirmaet Gallup', men oftest blot i betydningen 'meningsmåling' el. 'opinionsundersøgelse' i al almindelighed. Dette understøttes af en lang række ordbøger og opslagsværker. Politikens Nudansk Ordbog med etymologi (3. udg., 2005) skriver således at en gallupundersøgelse er det samme som en 'opinionsundersøgelse'. Og Den Danske Ordbog (bd. 2, 2004) definerer tilsvarende en gallupundersøgelse som en 'undersøgelse af meninger hos befolkningen: bygger på interview med et repræsentativt udsnit'. Som synonym nævnes "opinionsundersøgelse". Ordbogen tilføjer at ordet også bruges i betydningen 'undersøgelse foretaget af analysefirmaet Gallup'. Ordet gallup nævnes som kortform til gallupundersøgelse, og galluptal defineres som 'en gallupundersøgelses resultater udtrykt i tal'. Tilsvarende betydningsangivelser finder man i Dansk Fremmedordbog (2. udg., 3. opl., 2005), Politikens Fremmedordbog (3. udg., 2003), Ordbog over det danske Sprog (Supplementsbind 4, 2001) og Den Store Danske Encyklopædi (bd. 7, 1997, s. 288) .

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 10.12.2014 af Eva Skafte Jensen.