Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet i øjenhøjde
 

i øjenhøjde

Hvad er det at være i øjenhøjde?
Nyt fra Sprognævnet, 2003/2, 01.06.2003.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvad er det at være i øjenhøjde?

UdråbstegnSvar:

I Ordbog over det Danske Sprog, bd. 27, 1954, karakteriseres øje(n)højde som især bogsprog eller fagligt; det betyder ‘højde (som) fra understøtningsfladen (gulvet, jorden) til øjnene (især hos et menneske)'. Der gives nogle eksempler, således: "I de aabne Sletter staar nyplantet Gran .. Næste Aar har de naaet Øjenhøjde (Jacob Paludan: "Han gik Ture" 1949)" Betydningen er klart 'op på niveau med menneskets øjne'. Der gives ligeledes et eksempel på udtrykket brugt i overført betydning: "Synspunktet ligger bestandig i Barnets egen Øjehøjde, det er aldrig set fra oven nedad (Politiken 21.3.1941)"

En ny billedlig brug har vi eksempler på siden 1971. Pia Jarvad har i "Nye Ord 1955-1998" (1999) registreret: "Tage Skou-Hansen reagerer konstant på kravet om at komme ajour, i øjenhøjde og debat med tiden (Politiken 11.2.1995)" Hun angiver mod sædvane ingen nærmere betydning, og det kan der være gode grunde til. I Tage Skou-Hansen-eksemplet betyder det nærmest 'i niveau med'. Samme betydning finder man i en artikel af Ib Poulsen: "Bogen er et godt forsøg på at formulere nogle af de store spørgsmål med en venlig ironi og uimponerethed der placerer både spørgsmål og svar i almindelig øjenhøjde (Politiken 11.9.1991)" Heraf fremgår det klart at betydningen er 'på niveau med', ikke ovenfra og ned. Men der ligger alligevel det i udtrykket at afsenderen stiger ned til modtageren - modsat den oprindelige faglige betydning. Det er også meningen i følgende citat: "Vi får filosofi i øjenhøjde (Politiken 24.9.1991)" og i en anmeldelse af En bog om Mogens Fog (1991): Du skal møde din patient dér, hvor han står; tale til ham i øjenhøjde, med ord han forstår, ud fra hans egne forudsætninger. I disse eksempler er det positivt at afsenderen stiger ned til modtageren.

Men i en artikel i Politiken fra 1999 diskuteres betydningen af dette udtryk, der nu er blevet politisk modeudtryk. Artiklen tager udgangspunkt i Holger K. Nielsens udsagn om at han vil bryde med det han har kaldt venstrefløjens forsigtighed i debatten om udlændingepolitikken: "Vi må diskutere i øjenhøjde med de vælgere, der i dag sympatiserer med Dansk Folkeparti (Politiken 27.11.1999)" Artiklens forfatter fortsætter: "'Øjenhøjde' er et af disse græsselige modeord, der for tiden hærger den politiske jargon .. lige nu skal alt, for at være politisk korrekt, foregå i øjenhøjde .. Men hvad indebærer det rent faktisk at diskutere 'i øjenhøjde'? .. 'i øjenhøjde' betyder en eller anden form for imødekommenhed over for de strømninger, der rører sig blandt Dansk Folkepartis potentielle vælgere .. Man må forstå at der skal føres debat både med Dansk Folkepartis sympatisører og med indvandrerne. De første skal der samtales med i øjenhøjde. (Politiken 27.11.1999)" I visse politikeres sprogbrug er i øjenhøjde med blevet et nedladende udtryk de bruger om modstandere som det er nødvendigt at tale ned til. Udtrykket er i denne sprogbrug negativt, og i stedet for at betyde 'popularisere' i positiv forstand betyder det hos dem at 'gå ind på modstanderens hele tænkemåde', der set med afsenderens øjne befinder sig på et lavt niveau.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.