Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet er sprognævnsdefinitioner officielle
 

er sprognævnsdefinitioner officielle

Kan Sprognævnet levere den officielle definition af ordet problem? Er problem synonymt med opgave?
af Anita Ågerup Jervelund, Nyt fra Sprognævnet, 2004/3, 01.09.2004.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Kan Sprognævnet levere den officielle definition af ordet problem? Er problem synonymt med opgave?

UdråbstegnSvar:

Sprognævnet leverer ikke officielle definitioner af ord. Det har nævnet ganske enkelt ikke bemyndigelse til. Og det skal man være glad for! Det ville fx være urimeligt hvis det var nævnet der skulle bestemme hvad abstrakte ord som kærlighed og demokrati helt præcist skulle betyde. Og hvis nu et ord blev brugt i overført eller udvidet betydning, ville man så med rette kunne påstå at det blev brugt forkert fordi betydningen ville være en anden end den nævnet havde fastsat?

Det er den almindelige sprogbrug der afgør hvad ordene skal betyde. De definitioner der står i ordbøgerne, er en beskrivelse af hvordan sprogbrugere anvender ordene. Ordbogsredaktørerne undersøger hvordan ordene er blevet brugt i forskellige sammenhænge, og finder på denne måde frem til de definitioner der er dækkende i almindelighed. Ved nogle ord skal der angives en hel del forskellige definitioner for at få sammenfattet de forskellige anvendelser af ordet. Det gælder fx ordet fin. I hun havde en fin kjole på til festen betyder fin noget andet end i hun er et fint menneske, noget helt tredje i vi har en fin mulighed for at nå det og noget fjerde i det skal sys med en fin nål. Og det er langtfra alle anvendelserne af fin!

Når Sprognævnet bliver spurgt hvad et ord betyder, er det ofte tilstrækkeligt at oplyse hvordan ordet er defineret i ordbøgerne, men i nogle tilfælde er ordbogsdefinitionerne ikke dækkende for ordet i den givne sammenhæng. I sådanne tilfælde vil vi som regel kunne supplere med oplysninger fra vores ordsamlinger og fra de tekstkorpusser vi i øvrigt har til rådighed. Hvis ordet ikke er med i ordbøgerne, må vi forsøge at definere ordet alene ved hjælp af citater fra samlingerne og korpusserne.

Du spørger om ordet problem er synonymt med opgave. Det er det normalt ikke, men det kan være det i enkelte tilfælde afhængigt af i hvilken sammenhæng det bruges. Ordet problem kan altså bruges i flere forskellige betydninger, og for at vide i hvilken betydning ordet bruges, er det nødvendigt at se den sammenhæng som ordet forekommer i. Overordnet kan vi sige om ordet problem at det kan betyde 'en bestemt opgave der skal løses', fx et matematisk problem. Men et problem kan også være 'en sag, person, ting el. lign. der giver vanskeligheder, og som det kræver omtanke eller handling at løse el. overvinde', fx han er ved at blive et problem for sine omgivelser (jf. Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 2001).

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 21.04.2015.