Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet janteloven
 

janteloven

Findes janteloven som begreb i engelsk, tysk og fransk, og hvad kaldes den i så fald på disse sprog? Hvis det er et særlig dansk fænomen, kunne I så foreslå et forklaringsbegreb?
Nyt fra Sprognævnet, 2004/3, 01.09.2004.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Findes janteloven som begreb i engelsk, tysk og fransk, og hvad kaldes den i så fald på disse sprog? Hvis det er et særlig dansk fænomen, kunne I så foreslå et forklaringsbegreb?

UdråbstegnSvar:

Jante er det fiktive navn på den lille jyske by i den dansk-norske forfatter Aksel Sandemoses roman "En flyktning krysser sitt spor" (1933, på dansk 1938) hvor romanens hovedperson vokser op med de ti bud for livsholdning og levevis (adfærdsnormer) som småbysamfundet tvinger den enkelte til at underkaste sig.

If. Vinterberg og Bodelsen: Dansk-Engelsk Ordbog, 4. udg., 1998, er Janteloven "the principle of just who do you think you are?" ('hvem tror du egentlig du er-princippet'). Ordbogen siger: kan gengives: "the (Danish) who-do-you-think-you-are-attitude" ('den (danske) hvem tror du egentlig du er-holdning').

If. Blinkenberg og Høybye: Dansk-Fransk Ordbog, 4. udg., 1991, er Janteloven (omtrent): "règle qui prescrit: Ne te crois pas quelqu'un!" (den regel der siger: Tro ikke du er noget).

I de dansk-tyske ordbøger der står til vores rådighed, har vi ikke fundet ordet jantelov overhovedet. I Neue Zürcher Zeitung 17/18.4.1999, stod der i en artikel om Åland: "Das "Jante-Gesetz", der innere Zwang zur Bescheidenheit, dem sich die Skandinavier unterworfen fühlen, scheint für die Åländer nicht zu gelten" ("Janteloven", den indre tvang til beskedenhed som skandinaverne føler sig underkastet, synes ikke at gælde for ålænderne). Som kommentar kan tilføjes at den schweiziske skribent i hvert fald ikke har forstået hvad Janteloven går ud på, for det er jo da at jorde de andre.

Der er således intet der tyder på at nogen af disse sprog skulle have overtaget det danske jantelovsbegreb. I Den Store Danske Encyklopædi, hvor begrebet er behandlet i bd. 9 (1997), står der da også blot at "de sociale spilleregler som Janteloven er en konkret kodificering af, kan med en antropologisk vinkel opfattes som udsprunget af en generel nordisk forsigtighed når det gælder at fremhæve sin egen eller prise andres lykke". Det hedder videre at "Dens rødder kan spores til den gamle nordiske forestilling om at lykken sikres gennem visse forsigtighedsregler; gennem beskeden adfærd undgår man andres misundelse, mens derimod "hovmod står for fald".

Uddybning:

Men at der gennem ordsprog og sentenser er foregået og stadig foregår en påvirkning fra folk til folk, er der ingen tvivl om. Vi fik således i 1994 en forespørgsel om en japansk talemådes forbindelse med Janteloven. Den lyder i engelsk version: "The nail that sticks up will be hammered down". Vi svarede at Janteloven har samme mening som den japanske talemåde, men er udtrykt med helt andre ord, og vi henviste til at de ti bud i Janteloven jo er udformet som de ti bud i Moseloven. De gamle grækere talte om hybris; i græsk mytologi var hybris den synd at tro sig hævet over alt; den der begik hybris, fremkaldte gudernes vrede og blev straffet (straffen kaldes nemesis).

Janteloven er i værket Moderne Litteratur (1950) blevet kaldt "Mindreværdskompleksets grinende Diktatur", og i Magisterbladet blev der i sin tid talt om at der var ved at udvikle sig en "uddannelsens jantelov. Den lyder således: I skal ikke tro, at jeres uddannelse er bedre end vores. Kan vi ikke komme op på jeres niveau, skal vi nok sørge for at pille jer ned til os" (Magisterbladet, 1.1.1966.3, jf. ODS, Supplement, bd. II, 1997). Et forklaringsbegreb kunne herefter måske være nivelleringskodeksen.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 27.03.2015.