Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet sinde(t)skrivelse, agterskrivelse
 

sinde(t)skrivelse, agterskrivelse

Forleden modtog jeg en skrivelse fra socialforvaltningen i kommunen hvor ordet sindeskrivelse optræder. Jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord, og jeg kan ikke finde det i ordbøgerne.Har I hørt det før? Hvad betyder det? Kan det være rigtigt at offentlige institutioner anvender ord som almindelige borgere ikke forstår?
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2004/3, 01.09.2004.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Forleden modtog jeg en skrivelse fra socialforvaltningen i kommunen hvor ordet sindeskrivelse optræder. Jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord, og jeg kan ikke finde det i ordbøgerne.

Har I hørt det før? Hvad betyder det? Kan det være rigtigt at offentlige institutioner anvender ord som almindelige borgere ikke forstår?

UdråbstegnSvar:

Ordet sindeskrivelse kender vi ikke i denne form. I vores samlinger findes der derimod et enkelt citat med ordet sindetskrivelse:

"Derfor ønsker ... HK at gøre brug af den udtaleret, vi har i forhold til den sindetskrivelse, vi har modtaget, og hvori der tages skridt til at afskedige ... ((Århus Stiftstidende, 27.2.1999)) "

Nu har vi fra spørgsmålet også:

Med baggrund i denne ansøgning fremsendes hermed fra forvaltningen en sindeskrivelse, hvori forvaltningen tilkendegiver hvilken afgørelse man påtænker at træffe.

Desuden har vi et par citater med ordet agterskrivelse, der også er medtaget i Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 2001:

"I tilfælde, hvor en ændret ansættelse alene tillægges fremtidig virkning, får ændringen betydning for ejendomsbeskatningen pr. 1. januar det følgende år, såfremt "agterskrivelsen" er afgået i 2. halvår, og pr. 1. juli, såfremt "agterskrivelsen" er afgået i 1. halvår. ((Cirkulære af 6.11.1990 fra Told-og Skattestyrelsen; anførselstegn i originalen))"

"Dette er nu indlagt og der fremsendes derfor agterskrivelse for ejendomsvurdering 1999 ((brev fra Hørsholm Vurderingsråd, 22.12.1999)) "

En søgning på www.retsinfo.dk (en database over love og bekendtgørelser) gav ingen fund med sinde(t)skrivelse, men derimod 6 med agterskrivelse, i alle tilfælde i noter, vejledninger og cirkulærer, ikke i selve lovteksten.

Alle tre ord betegner en skrivelse der indeholder en hensigtserklæring ("Vi har i sinde at ..., Vi er sindet at ...., Vi agter at ..."), og alle tre må betegnes som forvaltningsjargon, der ikke bør optræde i breve der sendes ud af huset til borgerne. Det er værd at bemærke at brevet fra kommunen finder det nødvendigt at forklare hvad ordet sindeskrivelse betyder, og at Told- og Skattestyrelsens cirkulære har agterskrivelse i anførselstegn; åbenbart er forfatterne opmærksomme på problemet, og det burde måske have fået dem til at vælge et andet og mere alment forståeligt udtryk, fx hensigtserklæring. Optagelsen af agterskrivelse i Retskrivningsordbogen udtrykker ikke en anbefaling af ordet, kun en konstatering af at det eksisterer og giver anledning til retskrivnings- og forståelsesproblemer, bl.a. fordi der er tale om en meget usædvanlig orddannelse: et sammensat ord med en præsensform som første led.

Uddybning:

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 21.04.2015.