Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet hegnsyn
 

hegnsyn

Skrives hegn(s)syn med ét eller to s’er?
af Jørgen Schack, Nyt fra Sprognævnet, 2005/2, 01.06.2005.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Skrives hegn(s)syn med ét eller to s’er?

UdråbstegnSvar:

Hegnssyn skrives ifølge Retskrivningsordbogen med to s’er. Det fremgår i øvrigt af ordbogen at ordet hegn altid tilføjer et -s- når det indgår som første led i sammensætninger: hegnspæl, hegnstråd osv. Vi er klar over at Retskrivningsordbogens anvisning ikke altid bliver fulgt; det gælder fx i bekendtgørelse af lov om hegn af 6.8.2001: ”For hver primærkommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer” (§ 27). I samme lov finder man andre sammensætninger med hegn som første led, nemlig hegnslov, hegnsmateriale og hegnsmåde, som alle er skrevet korrekt med fuge-s.

Uddybning:

Ordbog over det Danske Sprog (bind 7, 1925) nævner at der især i fagligt sprog findes sjældnere sideformer med hegn- i stedet for det gængse hegns-, bl.a. ”hegnsynmand”. Stavemåden ”hegnsyn” i lovtekster o.l. kan således være et levn fra ældre tiders faglige sprogbrug. En medvirkende årsag til det manglende fuge-s i netop ”hegnsyn” (men ikke i fx hegnslov) er nok at dette s ikke umiddelbart kan høres fordi sammensætningens andet led, -syn, begynder med s. Af samme grund forekommer stavefejl som fx ”forbundstat”, ”tidskrift” (for tidsskrift og forbundsstat) hyppigere end fx ”forbundregering” og ”tidpunkt” (for forbundsregering og tidspunkt). I et ord som hegnssyn ytrer fuge-s’et sig dog indirekte i udtalen. Det høres ikke som et ekstra s, men bevirker at ordet hegn bevarer sit stød i sammensætninger: Enstavelsesord taber som hovedregel deres stød når de optræder som første sammensætningsled; stødet bevares imidlertid normalt når ordet tilføjer et fuge-s (sammenlign fx håndled : håndsrækning, landmand : landsmand). Der er dog undtagelser fra reglen, fx sammensætninger med tid-, hvor førsteleddet mister sit stød uanset om det tilføjer s eller ej, fx tidløs : tidstypisk. Men ordet hegn følger som nævnt hovedreglen. Det fremgår måske tydeligst hvis man sammenligner med rimordene egn, regn og tegn: Egn tilføjer ligesom hegn et s i sammensætninger og bevarer ligesom hegn sit stød: egnsret, egnsudvikling osv. Regn og tegn tilføjer derimod ikke et s i sammensætninger og taber derfor stødet: regnvejr, tegnsprog osv.

Det obligatoriske fuge-s i sammensætninger med hegn-, herunder hegnssyn, er således særdeles velbegrundet og vil derfor blive fastholdt i en kommende udgave af Retskrivningsordbogen.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 02.12.2014.