Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet stok el. stock
 

stok el. stock

Kan I hjælpe med at afgøre om vi kan bruge det engelske udtryk stock på dansk med stavemåden stok, fx i forbindelsen stokken af kunder?
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2005/3, 01.09.2005.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Kan I hjælpe med at afgøre om vi kan bruge det engelske udtryk stock på dansk med stavemåden stok, fx i forbindelsen stokken af kunder?

UdråbstegnSvar:

Tidligere har ordet stok faktisk været anvendt i tilsvarende sammenhænge og med denne stavemåde. I dag bruges det næsten kun i udtrykket den faste stok, men måske er der grundlag for en renæssance.

Opslaget om stok i Ordbog over det Danske Sprog (bd. 22, 1944) er ret stort. Ordet har nemlig mange betydningsvarianter. Dem der er mest relevante for spørgsmålet, hører til en gruppe der tilsammen karakteriseres således: om den egentlige, midterste, centrale del af noget; kerne, stamme(, og det nævnes at denne anvendelse "til dels [er] paavirket af eng. stock". Én af disse betydninger karakteriseres således: '(især i forb. som den faste stok ..) om den del af en gruppe, der udgør kernen, den faste stab; stamme ...; også: fast kreds af personer', fx i udtryk som den faste stok, Holmens faste stok, der indtil 1919 anvendtes om marinens faste personel af matroser, haandværkere mfl. i modsætning til de værnepligtige(, men også i bredere betydning: den oprindelige Stok af Borgere, Prostitutionens faste Stok. En anden beskrives således: 'om hovedbestanddelen, stammen i visse ting eller forhold': den internationale Stok af Anekdoter, den oprindelige Stok af Fortællinger. Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 2. udgave, 2001, har i denne betydning kun ordet i vendingen den faste stok om 'en fast kreds af mennesker'. Den Danske Ordbog, bd. 5, 2005, har tilsvarende som en af betydningsforklaringerne til stok: ’gruppe af personer der ikke skiftes ud eller falder fra; jf. hård kerne’, og her finder man i det illustrerende eksempel udtrykket den gamle stok.

De fleste af ODS’ eksempler er fra 1800-tallet eller ældre, så det er altså en ældre anvendelse af ordet stok vi ser her. Det er også et tidligt eksempel på indflydelse fra engelsk, som ellers først mærkes for alvor efter 2. verdenskrig. Det er ikke sikkert at ordet i dag vil blive forstået efter hensigten, i hvert fald ikke uden for de kredse hvor det engelske udtryk er gængs jargon. Men der hvor ordet bruges, er det da oplagt at bruge dansk skrivemåde.

Uddybning:

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 21.04.2015.

Disse artikler kunne måske også have interesse