Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet syg og sygeste
 

syg og sygeste

Fra min yngste søns skole har jeg for nylig fået en henvendelse om at han sammen med to kammerater i et frikvarter uden for skolen skulle have råbt efter en af skolens lærere. Der er mellem skolen og mig ikke uenighed om det uhensigtsmæssige i en sådan adfærd. Imidlertid hersker der en vis usikkerhed om betydningen af det min søn har sagt, og jeg beder derfor Dansk Sprognævn om hjælp. Den sætning der søges hjælp til, er denne: Du er syg nok. Læreren har umiddelbart opfattet tilråbet som negativt, mens min søn hævder at der har været tale om en positiv tilkendegivelse i retning af du er o.k. - underforstået som lærer. Faktuelt er der ikke tale om at læreren har været syg, og på baggrund af sætningens opbygning antager jeg at der må være tale om en eller anden slangagtig ungdomsjargon som i princippet kunne være både negativ og positiv. Hvad siger Sprognævnet?
af Jørgen Nørby Jensen, Nyt fra Sprognævnet, 2005/4, 01.12.2005.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Fra min yngste søns skole har jeg for nylig fået en henvendelse om at han sammen med to kammerater i et frikvarter uden for skolen skulle have råbt efter en af skolens lærere. Der er mellem skolen og mig ikke uenighed om det uhensigtsmæssige i en sådan adfærd. Imidlertid hersker der en vis usikkerhed om betydningen af det min søn har sagt, og jeg beder derfor Dansk Sprognævn om hjælp. Den sætning der søges hjælp til, er denne: Du er syg nok. Læreren har umiddelbart opfattet tilråbet som negativt, mens min søn hævder at der har været tale om en positiv tilkendegivelse i retning af du er o.k. - underforstået som lærer. Faktuelt er der ikke tale om at læreren har været syg, og på baggrund af sætningens opbygning antager jeg at der må være tale om en eller anden slangagtig ungdomsjargon som i princippet kunne være både negativ og positiv. Hvad siger Sprognævnet?

UdråbstegnSvar:

Den almensproglige betydning af ordet syg er 'som lider under unormale tilstande i kroppen el. sindet, fx pga. bakterieinfektion, forgiftning el. sindslidelser'. Som synonymer anføres 'dårlig, elendig, lidende, utilpas, upasselig, krank' (Nudansk Ordbog med etymologi, 3. udg., 2005). Derudover bruges ordet i den udvidede betydning 'som fungerer forkert eller er unormal', fx et sygt samfund og han er jo syg oven i hovedet!

I hvert fald siden 1912 har syg også været kendt i betydningen 'kedelig, tåbelig, skør', fx en syg fest (Politikens Slangordbog, 6. udg., 2001). Slangordbogen nævner desuden formen sygeste og skriver at den bruges både positivt og negativt 'om noget som er enten godt, lækkert el. dårligt', fx han har bare den sygeste form for humor og hun har lige fået den sygeste bil. Sprogbrugen dateres til 2000.

Syg med betydningen 'o.k., god, fed, lækker, sej, fantastisk' eller lignende er derimod ikke med i nogen af de gængse betydningsordbøger (men nævnt i Årets sprogfornyelser af Arne Hamburger og Iben Rasmussen i Politikens Hvem Hvad Hvor 2004, s. 366-67). Fra børn og unges talesprog kender vi dog udmærket sprogbrugen, og i dagbladet Politiken er den blevet beskrevet på følgende måde:

""Jeg faldt mega-langt ned fra køjen på vej til Bornholm. Jeg mærkede slet ingenting, men sov videre. Det var sygt!", siger Johanna glædestrålende. For sygt er i hendes fireårige bevidsthed helt klart et positivt ord. Hun kunne lige så godt have sagt sejt eller fedt hvis hun havde været 20 henholdsvis 35 år ældre ((Poltiken 13.12.2003))."

Min egen søn på 8 år kan tilsvarende finde på at sige at fx et bestemt stykke legetøj bare er sygt. Dermed mener han ikke at der er noget i vejen med det, men tværtimod at det er 'rigtig godt, fedt, sejt' eller lignende.

Vi skal naturligvis ikke kunne sige hvad din søn har ment med udråbet du er syg nok, men opbygningen af sætningen kunne ganske rigtigt tyde på at han har brugt syg i betydningen 'god, o.k., sej' eller lignende (jf. ovenfor), altså svarende til fx du er god nok, du er sej nok, du er cool nok osv. Som du selv er inde på, hører den ovennævnte brug af syg hjemme i mere slangpræget ungdomssprog. Og hvis man bruger syg på denne måde over for voksne mennesker, vil man i mange tilfælde risikere at blive misforstået.

Uddybning:

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 30.03.2016 af Ida Elisabeth Mørch.