Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet vidensbank el. videnbank
 

vidensbank el. videnbank

Mine kolleger og jeg er usikre på eller uenige om om der skal/må være -s- i sammensætninger som viden(s)baseret, viden(s)center. Vi ved heller ikke hvorfor det hedder idrætslæge, men ikke dørskarm osv. Jeg har en ældre kollega (62 år, vestjysk herkomst) som mener at fuge-s vinder større udbredelse i disse år; jeg mener tværtom.
Nyt fra Sprognævnet, 2002/3, 01.09.2002.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Mine kolleger og jeg er usikre på eller uenige om om der skal/må være -s- i sammensætninger som viden(s)baseret, viden(s)center. Vi ved heller ikke hvorfor det hedder idrætslæge, men ikke dørskarm osv. Jeg har en ældre kollega (62 år, vestjysk herkomst) som mener at fuge-s vinder større udbredelse i disse år; jeg mener tværtom.

UdråbstegnSvar:

Vi ved faktisk ikke om der i almindelighed bliver flere eller færre fuge-s'er, men Sprognævnet får en del spørgsmål om brugen af fuge-s, især om sammensætninger med viden(s)- som første led. Så mange at der ligger en redegørelse for de generelle tommelfingerregler blandt de svar på ofte stillede spørgsmål (OSS'er) der kan findes på Sprognævnets hjemmeside. Der kan ikke gives helt faste regler, men for mange ord kan oplysningen findes ved at slå sammensætningens første led op i Retskrivningsordbogen. En af grundene til at vi får mange spørgsmål om fuge-s'er er sikkert at de af mange regnes for grimme og vulgære (fx i fodboldskamp), og derfor kæmper nogle en forbitret kamp for at begrænse anvendelsen af dem.

Når det specielt gælder viden(s)- som første led i sammensætninger, ved vi dog at udbredelsen af former uden fuge-s er en ret ny udvikling. Ifølge Retskrivningsordbogen har fuge-s'et i sammensætninger med viden(s)- været valgfrit siden 1986:

  1. viden sb., en, i sms. viden- el. videns-, fx viden(s)bank, viden(s)område; ...

I Ordbog over det Danske Sprog har alle eksempler på sammensætninger med videns- som første led -s- i fugen, så man kan gå ud fra at sammensætninger med viden(s)- som første led efter normen altid har haft fuge-s før 1955, og ODS giver ikke eksempler der eventuelt kunne nuancere dette billede.

De tidligste eksempler på sammensætninger med viden- uden fuge-s i nævnets samlinger er fra 60'erne, og efter 1970 er der mange: "Benyttelse af biblioteket: Tidsskriftcirkulation, referencearbejde, fremskaffelse af materiale fra andre biblioteker og videncentre, biblioteksvæsenets organisation, besøg (kursusplan i Magisterbladet 15.5.64)"

Videncenter er nu ikke noget godt eksempel, for det er svært at høre om der er -s- eller ej, så det kunne tænkes at det manglende -s- simpelt hen skyldes usikker stavning. Men det er sikkert at fra begyndelsen af 70'erne bliver videnbank, videnbase osv. almindelige, og der kan man ikke være i tvivl. Første gang jeg traf på sammensætninger uden fuge-s, var da jeg i 1986 blev ansat i et firma som lavede videnbaserede systemer. Et par år senere blev jeg til gengæld ansat på et forskningsprogram med titlen Vidensrepræsentation og vidensbehandling.

Vi tror dog at videnrepræsentation og videnbehandling efterhånden er mere udbredt. I hvert fald er der ingen tvivl om at former uden -s- i de sidste 30-40 år har bredt sig i sammensætninger med viden(s)-, især i informationsteknologiske sammenhænge.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.