Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet i træk, i streg - el. i stræk
 

i træk, i streg - el. i stræk

Min kæreste og jeg diskuterer om det hedder i træk eller i streg, altså fx hun sov 12 timer i træk eller hun sov 12 timer i streg?
af Jørgen Nørby Jensen, Nyt fra Sprognævnet, 2006/3, 01.09.2006.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Min kæreste og jeg diskuterer om det hedder i træk eller i streg, altså fx hun sov 12 timer i træk eller hun sov 12 timer i streg?

UdråbstegnSvar:

I traditionelt rigssprog hedder det hun sov 12 timer i træk. Men udtrykket i streg findes også. Det er ikke med i moderne betydningsordbøger som fx Den Danske Ordbog (2003-2005) og Nudansk Ordbog (2005), men nævnt i Ordbog over det danske Sprog (ODS), bind 22, 1944, med betydningsforklaringen 'på én gang, uden ophold'. Ordbogen oplyser at der er tale om et dialektalt udtryk og henviser til H.F. Feilberg: Bidrag til en Ordbog over Jyske Almuesmål (1886-1914). Heri finder man under opslagsordet streg eksemplet æ sol fi kvier a jin stræk ('jeg solgte fire kvier i (en) streg').

Uddybning:

Om denne brug af i streg i vore dage er begrænset til jysk, kan dog nok diskuteres. Udtrykket findes i hvert fald også blandt sprogbrugere med ikkejysk baggrund. Man kan også jævnligt støde på det i skriftsproget:

"".. samtidig var Ljungberg garant for, at det engelske mesterhold nu er ubesejret i 45 ligakampe i streg" ((Berlingske Tidende 12.9.2004))"

""Humøret var højt i Haarby, da spillefilmen Polle Fiction havde verdenspremiere. Fem gange i streg blev filmen vist i den lille Haarby Bio " ((Magisterbladet 25.11.2005))"

""I Zagreb vandt Schild sit andet World Cup-slalomløb i streg" ((B.T. 6.1.2006)) "

Jysk Ordbog i Århus (www.jyskordbog.dk) har i sit seddelkartotek blot 9 optegnelser med udtrykket i streg (eller i jén streg), alle fra Sønderjylland og Sydvestjylland. I 2004 foretog ordbogen en nærmere undersøgelse af udtrykkets udbredelse i jysk. En række meddelere blev bedt om på deres dialekt at gengive sætningen Nu har jeg arbejdet 4 timer i træk. Ud af de i alt 111 besvarelser var der kun 11 sikre med udtrykket i streg, alle fra samme område som kartotekssedlerne og de fleste fra "yngre" meddelere (det vil i denne sammenhæng sige personer født mellem 1930 og 1950). Blandt de øvrige besvarelser finder man udtryk som i rad, i stræk og i jén køre ('i én køre')

At i streg tilsyneladende står stærkest i den sydlige del af Jylland, kan skyldes påvirkning fra tysk in einem Strich. Strich betyder jo ’streg’. Det tyske udtryk nævnes i ODS under ordforbindelsen i eet træk (bind 24, 1948). Ved Ømålsordbogen, der beskriver dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer, har man ingen eksempler på i streg.

Når der er så få eksempler på udtrykket i streg i de store dialektordbøgers kilder, kan det skyldes at det først er blevet udbredt i det øvrige Danmark i de senere år. Jysk Ordbog dækker perioden fra ca. 1700 til i dag, men den helt dominerende del af ordbogens materiale afspejler dialekterne i tiden fra ca. 1850 til 1920. Ømålsordbogen lægger tilsvarende hovedvægten på tiden 1850-1920.

Om det er det gamle dialektale udtryk i streg der har fået en renæssance i moderne dansk, eller om udtrykket er helt nydannet, må dog foreløbig stå hen i det uvisse.

Endelig skal nævnes varianten i stræk (jf. ovenfor). Udtrykket har en vis udbredelse både i skriftsproget og i talesproget, men i moderne ordbøger over rigssproget leder man forgæves efter det. Som det fremgår af de følgende eksempler, bruges i stræk i samme betydning som i træk og i streg:

""Dansktoppens ubestridte stjerner, Hilda og Keld Heick, har lavet en sommerrevy for andet år i stræk i Nykøbing Falster" (Ekstra-Bladet 9.6.1994)"

""I nogle perioder var hun på børnehjemmet 24 timer i stræk" (Politiken 18.8.2004)"

I stræk er i ODS (bind 22, 1944) illustreret med et enkelt citat: "læser man alle Førstekapitlerne i de seks Afsnit i Stræk, faar man en samlet Fremstilling (Hakon Stangerup: Romanen i Danmark i det 18. Aarhundrede, 1936)" . Udtrykket er muligvis påvirket af ordforbindelsen i ét stræk, der jo betyder ’uden afbrydelse’, fx vi kørte til Paris i ét stræk, jf. Nudansk Ordbog (2005).

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 30.03.2016 af Ida Elisabeth Mørch.