Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet skiftespor og sporskifte
 

skiftespor og sporskifte

Hvad forskel er der på et sporskifte og et skiftespor?
Nyt fra Sprognævnet, 2000/3, 01.09.2000.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvad forskel er der på et sporskifte og et skiftespor?

UdråbstegnSvar:

I Nudansk Ordbog (NDO), 1999, er sporskifte defineret som 'en anordning der sørger for at et tog skifter spor', og der er givet eksemplet sporskiftet er sneet til. Som betydning 2 er angivet 'en radikal ændring af noget', og der er givet eksemplet: der er sket et sporskifte i dansk politik. Ordet skiftespor er ikke opslagsord i ordbogen.

Men i vores klassiske ordbogsværk, Ordbog over det Danske Sprog, defineres skiftespor som 'særlig sporkonstruktion der indlægges i et jernbane- eller sporvognsspor o.l. for at danne forbindelse til et derfra udgrenet spor'. Men så tilføjes det: "fagligt almindeligt: sporskifte" (bd. 19, 1940). Under opslagsordet sporskifte har denne ældre ordbog betydningsangivelsen 'om (indstilling af) en i et skinnespor indlagt konstruktion der indeholder en bevægelig del, hvorved der kan dannes forbindelse til et andet (derfra udgrenet) spor'. Og så tilføjes det: "faglig betegnelse for skiftespor" (bd. 21, 1943). Som betydning 2 nævnes den overførte betydning, som også Nudansk Ordbog nævner: 'om (forhold, tidspunkt der betegner) en stærk og gennemgribende ændring mht. skæbne, levevis, adfærd, følemåde, livssyn o.l.'

Det ser således ud til at NDO anser det ældre almensproglige ord skiftespor for at være gået ud af sproget. I Retskrivningsordbogen står både skiftespor og sporskifte. Og vi er nu ikke sikre på at ordet skiftespor virkelig er gledet ud af almindelig sprogbrug. Børn bruger da skiftespor når de leger med deres togbaner. Men DSB bruger ifølge oplysning fra en kollega kun ordet sporskifte.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 28.04.2015.