Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet computationel
 

computationel

Jeg er forskerstuderende på DTU inden for emnet computational neuroscience. Til brug ved ansøgninger m.m. her i Danmark har jeg altid været nødt til at bruge det engelske udtryk computational plus en forklaring, idet der mig bekendt ikke findes et bedre alternativ på dansk. Computational neuroscience er en gren af neurovidenskaben som søger at forklare nervesystemets virkemåde ved at opstille matematisk-fysiske og systemteoretiske modeller. Ordet computational har i denne sammenhæng intet med computer at gøre, og derfor dækker computerbaseret neurovidenskab ikke begrebet.
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2000/2, 01.06.2000.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg er forskerstuderende på DTU inden for emnet computational neuroscience. Til brug ved ansøgninger m.m. her i Danmark har jeg altid været nødt til at bruge det engelske udtryk computational plus en forklaring, idet der mig bekendt ikke findes et bedre alternativ på dansk. Computational neuroscience er en gren af neurovidenskaben som søger at forklare nervesystemets virkemåde ved at opstille matematisk-fysiske og systemteoretiske modeller. Ordet computational har i denne sammenhæng intet med computer at gøre, og derfor dækker computerbaseret neurovidenskab ikke begrebet.

UdråbstegnSvar:

Det danske ord som, så vidt vi ved, er mest udbredt blandt kognitionsforskere, er computationel, skrevet sådan og med tilnærmet dansk udtale, altså med pu og ta, ikke pju og tæi. Så vores forslag er at oversætte computational neuroscience til computationel neurovidenskab. Ordene på comput- kommer oprindelig af det latinske computare, der betyder 'beregne'. Det er den betydning der er relevant i sammenhængen, og der er jo en lang tradition for at bruge latin i dansk fagterminologi.

Uddybning:

Vi har to citater med computationel i vores citatsamling (og ingen med computational):

"Nok kan alt i verden betragtes som computationelle systemer, men det er jo ikke alt, der fungerer lige godt som sådan. (Frederik Stjernfelt i Information 8.2.1991)"

"Det første beregnende niveau (den computationelle teori) skal sætte forskrifterne for, hvad processen skal udmunde i. (Karsten R.S. Ifversen i Politiken 19.11.1994 i en artikel om en kognitiv teori om synet)"

Computationel kræver ganske vist også en forklaring hvis det bruges over for den brede offentlighed. Problemet er at det engelske ord computational ikke, som de fleste danskere umiddelbart ville tro, betyder 'som har med computere at gøre', men derimod 'som har med beregning eller informationsbehandling at gøre'. Det svarer ganske til at det engelske ord computer ikke kun betyder 'datamat' (som på dansk), men også kan bruges om 'en person der beregner', og til at ordet computability blandt kognitionsforskere oftest oversættes med beregnelighed.

Den mere begrænsede anvendelse af computer på dansk vil uden tvivl smitte af på forståelsen af computationel når det anvendes uden for fagkredse. Så her må man ty til omskrivninger som studiet af neurale processer som informationsbehandling eller opfattelsen af neurale processer som beregningsprocesser.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 12.01.2015 af Ida Elisabeth Mørch.