Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet kursen på aktier
 

kursen på aktier

Jeg har observeret, at betydningen af ordet kurs i forbindelse med aktier tilsyneladende har ændret sig. Tidligere betød ordet 'prisen på et værdipapir udtrykt i procent af den pålydende værdi'. Nu betyder ordet tilsyneladende det samme som kursværdi, altså papirets værdi i f.eks. kr. Har jeg ret?
Nyt fra Sprognævnet, 2000/1, 01.03.2000.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg har observeret, at betydningen af ordet kurs i forbindelse med aktier tilsyneladende har ændret sig. Tidligere betød ordet 'prisen på et værdipapir udtrykt i procent af den pålydende værdi'. Nu betyder ordet tilsyneladende det samme som kursværdi, altså papirets værdi i f.eks. kr. Har jeg ret?

UdråbstegnSvar:

I W.E. von Eyben: Juridisk Ordbog, 10. udg., 1996, er ordet kurs defineret således: 'aktiekapitalens kursværdi i forhold til selskabets formue'. I samme opslagsbog er ordet kursværdi defineret som: 'en fordrings værdi beregnet efter dens kurs, i modsætning til nominel værdi'.

I Munksgaards Fremmedordbog, 1996, er kurs i økonomisk betydning defineret som 'markedsprisen af penge eller værdipapirer i forhold til den pålydende værdi'.

Uddybning:

For at klare spørgsmålet søgte vi bistand hos en økonom. Det resulterede i følgende:

Den abstrakte definition holder stadig. Men beregningsgrundlaget for aktier er ændret.Tidligere udtrykte man altid en akties kurs i procent, dvs. kursen var prisen for en aktie på nominelt 100 kr. Hvis der fx i kurslisten stod 200, betød det at man skulle betale 200 kr. for en aktie hvis pålydende værdi var 100.

Nu har man opgivet procent som beregningsgrundlag, idet aktier opdeles i stykker og man udtrykker kursen som den nominelle pris pr. stk. aktie. Aktier kan være opdelt i stykker med nominel værdi 10, 20, 50 kr. osv.

Hvis vi sammenligner med eksemplet fra før, så kan den omtalte aktie med kurs 200 i dag være opdelt i stykker a 20 kr. Den tilsvarende kurs vil i dag kaldes 40 kr. idet de 100 kr. vil være opdelt i 5 stykker a 20 kr.

Kurs betyder i forhold til aktier i dag 'stykprisen pr. aktie'.

Det er naturligvis besværligt fordi man så for at vide om en given kurs er høj eller lav, må kende det pågældende firmas opdeling i stykker. Dette vil dog næsten altid være oplyst i kurslisten.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.