Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet start på brev
 

start på brev

Hvad skal man skrive som start på brev, fax osv.? Jeg er træt af Hej!, og Kære.. bruger jeg kun til familien. Kan man fx bruge: I fortsættelse af vores telefonsamtale?
Nyt fra Sprognævnet, 1999/4, 01.12.1999.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvad skal man skrive som start på brev, fax osv.? Jeg er træt af Hej!, og Kære.. bruger jeg kun til familien. Kan man fx bruge: I fortsættelse af vores telefonsamtale?

UdråbstegnSvar:

Kære spørger

Skønt vi ikke kender dig personligt, finder vi det alligevel rimeligt at indlede brevet til dig med Kære, der jo blot er en indledningshilsen, som fx også bliver brugt i rykkerskrivelser - formentlig for at gøre det hele mere uformelt og derved mildne den ordrekarakter som en rykker har.

Uddybning:

Hvorledes man indleder og afslutter et brev, afhænger af flere faktorer: hvem man skriver til, hvad man skriver om, og hvilket medium man benytter. Hvis man skriver til en person der er væsentlig ældre end én selv, og som måske er en overordnet, henvender man sig på en anden måde end hvis man skriver til en jævnaldrende kammerat eller et nært familiemedlem.

Hvis skrivelsen har karakter af forretningsbrev, influerer dette også på henvendelsesformen. Normalt vil man her undgå en indledende hilsen; men man kan også begynde med Kære; dermed signalerer afsenderen at han kender modtageren i forvejen, og han anslår en lidt mere personlig tone.

Nu kan breve i dag være traditionelle postbreve, som man lægger i konvolut og klistrer frimærke på; men man kan også faxe et brev til folk eller sende et e-brev. I de to sidste tilfælde kan man slække på de formelle krav og gå lige ind i en næsten mundtlig kommunikationssituation - modtageren har jo nemlig chance for at få brevet næsten umiddelbart efter at afsenderen har sendt det. Man kan derfor fx gerne skrive god morgen!, god dag!, god aften! hvis man anser det for at være en vellykket variation, men vel at mærke kun hvis man kender modtageren godt og er på samme niveau som vedkommende, så kommunikationen er horisontal. Man kunne såmænd også sige hallo! eller davs! - der er mange variationsmuligheder.

Men der er ikke noget forkert i at bruge Kære mere generelt. Variationen kommer vel af sig selv i brevets indhold.

Formlen i fortsættelse af vores telefonsamtale svarer ikke til den indledende hilsen. Det er selve forretningsbrevets indledende formulering, og den kan varieres på mange måder. Politikens Håndbog i Nudansk, 3. udg. 1997, s. 264 nævner en halv snes varianter af sådanne indledningsformler, bl.a. Tak for Deres brev af ... om ..., Som svar på Deres brev af .. kan vi meddele Dem osv.

Tilsvarende giver Politikens Håndbog i Nudansk en række eksempler på afslutningsformler, således Vi imødeser Deres svar .., Jeg ville være glad hvis jeg kunne få svar inden .. o.l.

I Politikens Håndbog i Nudansk, 3. udg. 1997 er der et meget informativt afsnit om korrespondance (s. 254-273), som vi kan henvise til. Her behandles de mere formelle former for brevskrivning.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.

Disse artikler kunne måske også have interesse