Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet overførelse el. overførsel
 

overførelse el. overførsel

Hvornår er det rigtigt at bruge ordet overførelse, hvornår skal man bruge overførsel? Hvilket af ordene skal man fx bruge i: Efter overførelse/overførsel af stoffet til en anden flaske?
Nyt fra Sprognævnet, 1999/4, 01.12.1999.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvornår er det rigtigt at bruge ordet overførelse, hvornår skal man bruge overførsel? Hvilket af ordene skal man fx bruge i: Efter overførelse/overførsel af stoffet til en anden flaske?

UdråbstegnSvar:

Det er et meget vanskeligt spørgsmål De rører ved. Ganske få retningslinjer kan man give, men ikke meget mere.

Uddybning:

Ordbog over det Danske Sprog beskriver begge ord som verbalsubstantiver til verbet overføre, og efter ordbogens henvisninger og eksempler dækker ordene i høj grad de samme betydninger. Til overføre i betydningen 'transportere til et andet sted' har ODS eksempler på begge afledninger: Troppernes Overførelse til Malta (Georg Brandes: Samlede Skrifter I-XVIII, 1899-1910) og En Statsbanefærge til Overførsel af Automobiler mellem Helsingør og Helsingborg (Jernbane Tidende 15.5.1934).

Til overføre i betydningen 'lade noget skifte plads, komme under andre forhold, finde ny anvendelse' kan man også finde eksempler med begge afledninger - til dels uden for ordbogens citater, således: Overførelse af Værnepligtige i Ingenieurregimentet fra et Liniekompagni til et Reservekompagni (Tjenestereglement for Hæren, 1886) eller Lov om overførelse af fødeanstalten i Jylland til Århus amtskommune (Lov nr. 309 af 26.6.1975), men også Forhandlingsrettens overførsel til AS (Gymnasieskolen 27.9.1968), Cirkulæreskrivelse om overførsel af visse sager fra justitsministeriets departement til direktoratet for fængselsvæsenet (nr. 78, 23.4.1969).

Af de to ord er overførsel nok det der står stærkest i dag. Det fremgår af at der er nogle tilfælde hvor man kun - eller næsten kun - kan bruge overførsel, mens der næppe er noget tilfælde hvor overførsel er umuligt. I forbindelse med penge er overførsel nærmest enerådende. Allerede Ordbog over det Danske Sprog, bd. 15, 1976, betegner brugen af afledningen overførelse i forbindelse med pengesager som "nu lidet brugt". Under overførsel har ordbogen bl.a. eksemplet En Form for Disposition over Tilgodehavender, der særlig betegnes som Giro, er de direkte Overførsler fra Konto til Konto i samme Bank (Hage: Haandbog i Handelsvidenskab, 4. udg., 1918). Mange lever i dag fx af de såkaldte overførselsindkomster.

Hvad angår eksemplet Efter overførelse/overførsel af stoffet til en anden flaske, kan man bruge begge former. Men vi ville jo nok anbefale at undgå denne substantivstil og fx skrive: Når stoffet er overført til en anden flaske, .. eller: Efter at stoffet er overført til en anden flaske, ..

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.