Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet fra...til
 

fra...til

Når man ansøger om at adoptere et udenlandsk barn, skal man angive hvilken aldersgruppe man ønsker barnet skal tilhøre. Vi søgte om et barn 0-4 år og mente at det betød 'et barn op til 5 år'. Er det rigtigt
Nyt fra Sprognævnet, 1999/3, 01.09.1999.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Når man ansøger om at adoptere et udenlandsk barn, skal man angive hvilken aldersgruppe man ønsker barnet skal tilhøre. Vi søgte om et barn 0-4 år og mente at det betød 'et barn op til 5 år'. Er det rigtigt

UdråbstegnSvar:

Lad os straks slå fast at udtrykket ikke er entydigt. Bindestregen i udtrykket 0-4 år svarer til ordene fra .. til. Ifølge Ordbog over det Danske Sprog kan fra betegne et tidspunkt eller tidsrum som betegner 'begyndelsen til noget' (bd. 5, 1923, sp. 1142), og til kan betegne 'endepunktet for en handlings, tilstands, frists, termins varighed' (bd. 23, 1946, sp. 1144). Det synes at fremgå af disse betydningsforklaringer og af ordbogens eksempler at tidsangivelser af typen 'fra A til B' normalt inkluderer både A og B (eller i hvert fald dele af både A og B) idet både begyndelsespunkt og slutpunkt normalt må siges at høre med til det de afgrænser. En sådan brug af fra .. til foreligger i følgende eksempler:

  1. NN levede 1889-1967/fra 1889 til 1967.
  2. Forretningen er åben mandag-fredag/fra mandag til fredag.
Sådan kan man ikke sige hvis man mener at NN er født 1.1.1890 og død 31.12.1966, eller at forretningen kun er åben tirsdag, onsdag og torsdag.

Tilsvarende vil den formulering De har forelagt os, nok af de fleste blive opfattet sådan at De søger et barn 'fra 0 til 4 år medregnet'.

Men selvom denne tolkning er den mest nærliggende, kan andre opfattelser ikke udelukkes. Det fremgår bl.a. af at man ofte støder på præciserende udtryk som fra og med, til og med og en tilføjelse som inklusive: et barn fra 0 til 4 år inklusive.

Uddybning:

Udtrykket 0-4 år er ikke entydigt, og hvis man vil være sikker på ikke at blive misforstået, gør man klogt i at præcisere hvad man mener.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.