Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet den hellige grav er velforvaret
 

den hellige grav er velforvaret

Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. Er det korrekt?
Nyt fra Sprognævnet, 1999/2, 01.06.1999.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. Er det korrekt?

UdråbstegnSvar:

Det er i tidens løb blevet diskuteret om det hedder den hellige grav er velforvaret eller den hellige gral er velforvaret. Det er nærliggende at tro at den hellige grav er en forvanskning af den hellige gral eftersom gralen, der ifølge legenden var en skål som Kristus havde brugt ved nadverens indstiftelse, også skulle være vel forvaret. Den blev imidlertid bragt til England hvor den forsvandt og kun kunne findes igen af en ridder med rent hjerte, fortæller sagnet. Men det ser ud til at den hellige grav ikke er en forvanskning af den hellige gral.

Uddybning:

Talemåden den hellige grav er velforvaret findes i T. Vogel-Jørgensen og Poul Zerlang: Bevingede ord, 6. rev. udg., 1998. Det fremgår af dette opslagsværk at (Tro den) hellige grav velforvaret er et internationalt udtryk der hentyder til de i århundreder herskende religiøse stridigheder i Palæstina, og som udtrykker at Kristi grav skulle være i god behold i de kristnes hænder.

Aviserne, fx Børsen, Aktuelt og Jyllands-Posten, skrev 21.1.1967 at sproghistorikeren professor Johs. Brøndum-Nielsen i sit foredrag i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 20.1.1967 hævdede at talemåden er opstået i Danmark og Nordtyskland omkring reformationen ved oversættelsen af Det Nye Testamente. I Matthæusevangeliets 27. kapitel stod der at farisæerne og de skriftkloge gik til Pontius Pilatus efter Jesu henrettelse og bad landshøvdingen om at få graven forvaret fordi de var bange for at disciplene ville stjæle liget og påstå at den døde var opstanden.

Jøderne troede at den hellige grav var vel forvaret, men det viste sig altså at være en falsk forvisning, og det er jo også det der ligger i talemåden. I de nyere bibeloversættelser er udtrykket forvaret afløst af bevogtet.

At talemåden er international, som det hævdes i Bevingede ord, er altså ikke sandt ifølge Brøndum-Nielsen. Jørgen Bang har tilsvarende i Berlingske Tidende 31.3.1974 skrevet at han ikke har kunnet finde paralleller til talemåden i hovedsprogene. De udtrykker tanken på en anden måde, engelsk fx med everything is lovely in the garden eller live in a fool's paradise. Netop denne oplysning har forfatteren dog ladet udgå i optrykket af artiklen i bogen Jørgen Bang: På talefod med sproget, 1980, s. 38-39.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 12.01.2015 af Ida Elisabeth Mørch.