Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet funktionalitet
 

funktionalitet

Har I en definition af det forholdsvis nye ord funktionalitet? Baggrunden for mit spørgsmål er at jeg på min arbejdsplads - inden for edb-branchen - oplever at ordet hyppigt bruges - og tilsyneladende ukritisk og ubevidst. Konkret forestiller jeg mig at ordet virkemåde i vid udstrækning dækker det der menes med det nye ord funktionalitet, men det vil være interessant for mig at vide hvad I mener herom.
Nyt fra Sprognævnet, 1998/4, 01.12.1998.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Har I en definition af det forholdsvis nye ord funktionalitet? Baggrunden for mit spørgsmål er at jeg på min arbejdsplads - inden for edb-branchen - oplever at ordet hyppigt bruges - og tilsyneladende ukritisk og ubevidst. Konkret forestiller jeg mig at ordet virkemåde i vid udstrækning dækker det der menes med det nye ord funktionalitet, men det vil være interessant for mig at vide hvad I mener herom.

UdråbstegnSvar:

Betydningen af ordet funktionalitet må umiddelbart - dvs. uden at man ser på hvordan det anvendes i konkrete tekstsammenhænge - kunne bestemmes som 'det at være funktionel' (dvs. "funktionelhed" - hvis man ellers kunne sige sådan). Forholdet mellem funktionel og funktionalitet svarer altså her til forholdet mellem fx emotionel og emotionalitet og ideel og idealitet.

Uddybning:

Spørgsmålet om hvad funktionalitet betyder, er på denne måde forskudt til et spørgsmål om hvad ordet funktionel betyder. Her giver ordbøgerne forskellige muligheder, men den mest nærliggende i det foreliggende tilfælde er nok den der er nævnt i Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, 1997: 'som er indrettet eller opbygget så det opfylder sit formål'; ordbogen anfører desuden synonymerne praktisk, hensigtsmæssig, formålstjenlig, rationel.

Selve ordet funktionalitet er i øvrigt med i nogle nyere fremmedordbøger. I Politikens Store Fremmedordbog, 1996, er det forklaret som 'ting eller menneskers evne til at fungere hensigtsmæssigt'. Og i Politiken Pocket Fremmedordbog, 1997, har det fået betydningsforklaringen '(hensigtsmæssig) virkemåde'.

Som det er antydet i den sidste af forklaringerne med parentesen omkring hensigtsmæssig, kan man nok tænke sig situationer hvor ordet virkemåde ville kunne bruges i stedet for funktionalitet. Det er dog på den anden side vores opfattelse at netop elementet af noget hensigtsmæssigt eller formålstjenligt ofte er så fremherskende i ordet funktionalitet at ordet langtfra i alle situationer vil kunne erstattes af virkemåde. Det gælder fx i en forbindelse som den følgende: ""dansk køkkendesign, når det er bedst [er] en kombination af funktionalitet, individualitet, kvalitet og design" (Bo Bedre 1986)."

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.

Disse artikler kunne måske også have interesse