Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet styrelse og bestyrelse
 

styrelse og bestyrelse

Hvad er forskellen mellem ordene bestyrelse og styrelse? Jeg har lagt mærke til at styrelse oftest anvendes i grundtvigske/folkelige kredse. Hvorfor er det tilfældet?
af Margrethe Heidemann Andersen, Nyt fra Sprognævnet, 1998/4, 01.12.1998.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvad er forskellen mellem ordene bestyrelse og styrelse? Jeg har lagt mærke til at styrelse oftest anvendes i grundtvigske/folkelige kredse. Hvorfor er det tilfældet?

UdråbstegnSvar:

Ifølge Ordbog over det Danske Sprog (ODS), bd. 2, 1920, betyder bestyrelse 'et af flere personer bestående udvalg der har ledelsen af et foretagende (nu især:) en forening o.l.; direktion'. ODS, bd. 22, 1944, anfører at styrelse bruges 'om den eller de personer, der styrer; især om bestyrelse for selskab, forening, sammenslutning'. Ifølge Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, 1997, er bestyrelse og styrelse synonymer. Det hyppigst forekommende ord af de to er ifølge Henning Bergenholtz: Dansk Frekvensordbog, 1992, bestyrelse.

Uddybning:

I aktieselskaber bruger man vistnok kun bestyrelse, hvilket i hvert fald er den betegnelse man anvender i aktieselskabsloven. I erhvervslivet er bestyrelse vist i det hele nærmest enerådende, og i de fleste foreninger er bestyrelse nok stadig den mest anvendte betegnelse. Styrelse bruges dog af flere store og kendte foreninger, således fx Foreningen Norden og Danmarks Lærerforening. Ifølge ODS, bd. 22, forekommer ordet styrelse "navnlig hos sprogrensere" i stedet for bestyrelse. Det hænger sammen med at forstavelsen be- er lånt fra tysk, som sprogrenserne (puristerne) har ønsket at tage afstand fra. Den puristiske bevægelse er formentlig skyld i at man i de nordiskorienterede grundtvigske og folkelige kredse foretrækker at anvende styrelse frem for bestyrelse.

Ordet styrelse kan i øvrigt bruges i andre betydninger end bestyrelse. Inden for statsadministrationen bruger man det om overordnede myndigheder som fx Erhvervsfremmestyrelsen, Levnedsmiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Og inden for grammatikken bruger man styrelse om den del af en præpositionsforbindelse der er styret af præpositionen (forholdsordet), fx gaden i forbindelsen på gaden.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 30.03.2016 af Ida Elisabeth Mørch.