Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet "bedler" og "belder"
 

"bedler" og "belder"

Hvorfor bytter så mange - især unge - danskere om på l og d når de skal udtale ordet billeder?
Nyt fra Sprognævnet, 1998/2, 01.06.1998.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvorfor bytter så mange - især unge - danskere om på l og d når de skal udtale ordet billeder?

UdråbstegnSvar:

I Den Store Danske Udtaleordbog, 1991, er udtalen "belde" med såkaldt hårdt d betegnet som lavprovinsiel og ældre lavkøbenhavnsk, mens udtalen "bedle" med såkaldt blødt d og ombytning af konsonanternes rækkefølge er beskrevet som lavsprog og børnesprog, og der gøres opmærksom på at sidstnævnte udtale er meget udbredt.

Uddybning:

I Brink og Lund: Dansk Rigsmål, bd. 2, 1975, giver forfatterne nogle mulige forklaringer på disse udtaler. Om udtalen "belde" med hårdt d siger de at den kan være en læseudtale, men ikke nødvendigvis altid er det; den kan også skyldes en spontan modvilje mod "blødt d" efter konsonant, som jo normalt ikke findes på dansk, undtagen netop i ordene billede og måneder (pluralis af måned), og i begge ord er der en tendens til at få en udtale med hårdt d (s. 455). Udtalen "månder" hører man jo ikke helt sjældent.

Om udtalen "bedle" siger Brink og Lund at ordet er kendt som et vanskeligt ord at udtale, også for børn der taler højkøbenhavnsk. Det skyldes at forbindelsen l plus blødt d der indleder en ny stavelse, er unik og dermed systemstridig i dansk (jf. Brink og Lund, s. 618). Blødt d forekommer nemlig ikke i begyndelsen af en stavelse i dansk. Dette forhold fører efter Brink og Lunds opfattelse hos mange børn til lydombytningen (metatesen) "bedle" svarende til en stavemåde bedle (jf. sadle, dadler, midler, hvidløg osv.).

Metateser er i øvrigt ikke et særdansk fænomen. Lingvisten Louis Hjelmslev omtaler i sin lille bog Sproget, 1963, en række sproglige omdannelser som ikke er specielle for et enkelt sprog, men forløber generelt når betingelserne er til stede. En af disse er metatesen, ombytningen af to eller flere elementer (s. 52 ff.).

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 08.08.2014.