Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet tuborgklammer {...}
 

tuborgklammer {...}

I en manual oversat fra engelsk, som jeg er i færd med at læse korrektur på, står der curly brackets i den engelske tekst. Det er gengivet med krøllede parenteser, som efter min mening ikke er helt korrekt. Men jeg kan ellers kun komme på ordet tuborgklammer. Findes der ikke en mere officiel benævnelse for den slags parenteser?
Nyt fra Sprognævnet, 1998/2, 01.06.1998.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

I en manual oversat fra engelsk, som jeg er i færd med at læse korrektur på, står der curly brackets i den engelske tekst. Det er gengivet med krøllede parenteser, som efter min mening ikke er helt korrekt. Men jeg kan ellers kun komme på ordet tuborgklammer. Findes der ikke en mere officiel benævnelse for den slags parenteser?

UdråbstegnSvar:

Sammenstillingen curly brackets har vi ikke fundet oversat i nogen engelsk-dansk ordbog, men bracket oversættes ved 'klamme' eller 'parentes', og i de typografiske illustrationer som findes i de større ordbøger, er tuborgklammen et af eksemplerne. Ordet tuborgklamme står som opslagsord i Retskrivningsordbogen, 2. udg., 1996, og figurerer som anbefalet betegnelse i Sprognævnets liste over anbefalede sproglige betegnelser Grammatisk talt, Dansk Sprognævns Skrifter 24, 1996, så det er helt i orden at bruge ordet om denne type af klammer. Politikens Store Nye Nudansk Ordbog (1997) har tuborg som opslagsord og forklarer det som 'skrifttegnene { }'.

Uddybning:

I Gyldendals Fremmedordbog, 11. udg., 1997, findes ordet akkolade, der er af fransk oprindelse, og hvis grundbetydning er 'omfavnelse'. Dette ord bruges i musikken om 'klamme der forbinder flere nodesystemer', altså om tuborgklammen. Tegnet bruges også inden for matematikken, og Dudens Grosses Fremdwörterbuch, 1994, oplyser at Akkolade, som i tysk oversættes ved 'geschweifte Klammer' (ordret: "svungen klamme"), bruges om den type af klammer der sammenfatter flere linjer, sætninger, ord, noder osv. I tysk er brugen altså ifølge Duden ikke indskrænket til at omfatte musikkens "tuborg". Men det er næppe tilrådeligt at bruge ordet således på dansk, hvis man ønsker at blive forstået.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.