Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet morbroder og onkel
 

morbroder og onkel

Kan betegnelsen onkel bruges om en morbroder, eller er onkel forbeholdt medlemmer der gifter sig ind i en familie?
Nyt fra Sprognævnet, 1998/2, 01.06.1998.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Kan betegnelsen onkel bruges om en morbroder, eller er onkel forbeholdt medlemmer der gifter sig ind i en familie?

UdråbstegnSvar:

Betegnelsen onkel er ikke forbeholdt medlemmer der gifter sig ind i en familie, og kan altså udmærket bruges om en morbroder. Morbroder er den præciseste betegnelse. Det betyder udelukkende 'moderens broder'. Ordet onkel betyder 'ens faders eller moders broder (far-, morbroder) eller ens tantes mand (eller svoger)' Ordbog over det danske Sprog, bd. 15, 1934.

Uddybning:

Tilsvarende siger Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, 1997, om ordet onkel 'en mand som er bror til ens mor eller far, eller som er gift med ens moster eller faster' For det sidstes vedkommende henvises der til betegnelserne grandonkel og halvonkel, der mere præcist angiver slægtskabsforholdet.

I tidsskriftet Mål & Mæle, 15. årgang, 1992, nr. 3, har Carsten Elbro gjort rede for slægtskabsbetegnelserne. Af artiklen fremgår det at problemet ligner forholdet mellem på den ene side de præcise betegnelser mormor og morfar hhv. farfar og farmor og på den anden de mere omfattende bedstefar og bedstemor, der jo kan bruges om både ens faders og ens moders forældre.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.