Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet kommitteret
 

kommitteret

Kan man i et privat firma bruge betegnelsen kommitteret om en person som er fratrådt, men som stadig er tilknyttet firmaet ved at have enkelte opgaver? Eller kan det kun bruges om offentlige stillinger?
Nyt fra Sprognævnet, 1998/1, 01.03.1998.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Kan man i et privat firma bruge betegnelsen kommitteret om en person som er fratrådt, men som stadig er tilknyttet firmaet ved at have enkelte opgaver? Eller kan det kun bruges om offentlige stillinger?

UdråbstegnSvar:

Spørgsmålet om substantivet en kommitteret kun kan bruges om personer i offentlige stillinger, besvares lidt forskelligt af ordbøgerne. Verbet at kommittere betyder 'overdrage et hverv, beskikke'. Politikens Store Fremmedordbog, 1996, henviser i sin definition udelukkende til brug om personer i offentlige stillinger: 'en embedsmand i et ministerium med et særligt hverv, fx som statens repræsentant i en forening'.

Politikens Nudansk Fremmedordbog, 1992, er knap så absolut, men anfører dog efter definitionen 'tilforordnet, person med særligt hverv': "fx som statens repræsentant".

Dette svarer til Ordbog over det Danske Sprog, bd. 10, 1928, som efter den egentlige definition tilføjer: "især om visse embedsmænd i overordnede stillinger, navnlig i centraladministrationen, specielt sådanne som knyttes til de egentlige ledere som hjælpere eller stedfortrædere". Der er dog den forskel på de moderne ordbøgers definitioner og denne at det at være kommitteret efter Ordbog over det Danske Sprog kan være en egentlig stilling, mens det ifølge de moderne fremmedordbøger er et særligt hverv.

Uddybning:

I Sprognævnets samling af citater er der flere eksempler på brugen af kommitteret, dels om et særligt hverv til en embedsmand i en høj stilling, således:"Havnedirektøren i København er kommitteret for selskabets bestyrelse i selskabets direktion. (Bekendtgørelse nr. 209, 12.5.1960, § 13)" dels om en egentlig stilling, således:"Først og fremmest har Matthiasen udnævnt den tidligere kontorchef i 1. Kontor W. Weincke til kommitteret i ministeriet, hvilket betyder, at han bliver ministerens særlige fortrolige og dermed i realiteten mindst ligestilles med Natalie Linds favorit departementschef Ole Perch Nielsen .. Det er meningen, at W. Weincke skal være ministerens planlægningschef både kulturpolitisk og administrativt. (Information 2.10.1975)" Men vi har også et enkelt eksempel på at betegnelsen kommitteret er brugt om en person med særligt hverv inden for det private erhvervsliv:"Nyhavn 20 .. Er blevet eksporthovedkvarteret .. Johanne Nielsen gik fra aktiv tjeneste for fem år siden, men hun er stadig med i bestyrelsen som kommitteret, hun deltager i vores månedsmøder. (Børsen 6.4.1970)" Titlen kommitteret er ikke beskyttet, så man kan ikke forbyde det private erhvervsliv at benytte den. Men den bruges som nævnt først og fremmest om høje poster i det offentlige.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 01.12.2014.