Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet catalansk, catalonsk, catalonisk
 

catalansk, catalonsk, catalonisk

I tekster i Europa-Parlamentets Danske Oversættelsesafdeling anvendes normalt de spanske (castilianske) betegnelser for de autonome regioner i Spanien. I visse tekster er dette dog uhensigtsmæssigt, især når der er tale om mindretalssprog og -kulturer.Vi benytter derfor i mange tekster Catalonien i stedet for Cataluña samt navneordet catalonier og tillægsordet catalansk (jf. Retskrivningsordbogen). Dette giver dog anledning til problemer da danske opslagsværker i flæng benytter andre former. Det hedder tilsyneladende altid De Catalonske Bjerge, mens indbyggerne både betegnes cataloniere og catalanere, og selv tillægsordet catalonisk har sneget sig ind.Den geografiske betegnelse kunne få en til at tro at der, hvad tillægsordet angår, skelnes mellem sprog (catalansk) og andet (catalonsk, catalonisk). En sådan skelnen fremgår ikke af Retskrivningsordbogen, men folk bruger spontant de andre former. Hvad mener Sprognævnet?
af Jørgen Schack, Nyt fra Sprognævnet, 1992/1, 01.03.1992.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

I tekster i Europa-Parlamentets Danske Oversættelsesafdeling anvendes normalt de spanske (castilianske) betegnelser for de autonome regioner i Spanien. I visse tekster er dette dog uhensigtsmæssigt, især når der er tale om mindretalssprog og -kulturer.

Vi benytter derfor i mange tekster Catalonien i stedet for Cataluña samt navneordet catalonier og tillægsordet catalansk (jf. Retskrivningsordbogen). Dette giver dog anledning til problemer da danske opslagsværker i flæng benytter andre former. Det hedder tilsyneladende altid De Catalonske Bjerge, mens indbyggerne både betegnes cataloniere og catalanere, og selv tillægsordet catalonisk har sneget sig ind.

Den geografiske betegnelse kunne få en til at tro at der, hvad tillægsordet angår, skelnes mellem sprog (catalansk) og andet (catalonsk, catalonisk). En sådan skelnen fremgår ikke af Retskrivningsordbogen, men folk bruger spontant de andre former. Hvad mener Sprognævnet?

UdråbstegnSvar:

Af de forskellige muligheder for afledninger til navnet Catalonien kan Sprognævnet først og fremmest sige god for catalonier, catalonsk og catalansk. Catalonier bruges om en indbygger i Catalonien. Catalonsk bruges om fx geografiske og historiske forhold, men ikke om det sprog der tales i Catalonien. Og catalansk bruges om både geografiske og historiske forhold mv. og om sproget.

Uddybning:

De har i øvrigt ret i at der i en del opslagsværker mv. skelnes mellem formerne catalansk og catalonsk (og sjældnere catalonisk), hvor catalansk bruges om det sprog der tales i Catalonien, mens catalonsk (og catalonisk) bruges som tillægsord i forbindelse med forhold der ikke vedrører sproget, fx geografiske og politiske forhold. Denne skelnen har imidlertid ikke fået indflydelse på oplysningerne i Retskrivningsordbogen (1986). Ordbogen nævner kun tillægsordsformen catalansk, der således kan betyde (1) 'det sprog der tales i Catalonien (og hvad der vedrører det catalanske sprog)', og (2) 'hvad der vedrører Catalonien og cataloniere' (fx den catalanske selvstændighedsbevægelse, de catalanske sletter).

I svensk har man ligesom i Retskrivningsordbogen (ifølge Svenska Akademiens ordlista över svenska språket) kun formen med -ansk: katalansk (tillægsord: 'hvad der vedrører Catalonien og cataloniere, inklusive sproget'), katalanska (navneord: 'sproget der tales i Catalonien'). I norsk har man derimod (ifølge Tanums store rettskrivningsordbok) den ovennævnte skelnen mellem katalansk (navneord: 'sproget der tales i Catalonien', tillægsord: 'hvad der vedrører det catalanske sprog') og catalonsk eller katalonsk (tillægsord: 'hvad der vedrører Catalonien og catalonierne, eksklusive sproget').

Tillægsordsformen catalonsk er som nævnt ikke med i Retskrivningsordbogen, men bruges ikke desto mindre i en række udbredte opslagsværker. Det er derudover en form man uden videre kan danne til navnet Catalonien og den tilhørende indbyggerbetegnelse catalonier, der også er med i Retskrivningsordbogen. På denne baggrund må det være rimeligt at give valgfrihed mellem catalansk og catalonsk i betydningen 'hvad der gælder Catalonien og cataloniere, eksklusive sproget' (fx de catalanske/catalonske sletteområder, De Catalanske/Catalonske Bjerge (jf. nedenfor), den catalanske/catalonske frihedsbevægelse). Tillægsordet catalonisk forekommer i Sprognævnets egen ordsamling først og fremmest i forbindelsen De Cataloniske Bjerge og må formentlig, bortset fra i denne forbindelse, kunne lades ude af betragtning. Sproget der tales i Catalonien betegnes fortsat udelukkende catalansk. Sidstnævnte form bruges også som den eneste i betydningen 'hvad der vedrører det catalanske sprog', fx de catalanske verber.

Indbyggerbetegnelsen catalaner optræder i nogle (især ældre) ordbøger side om side med catalonier. Den førstnævnte svarer til fx svensk katalan, engelsk Catalan og tysk Catalan. Vi finder det dog rimeligst at man på dansk bruger formen catalonier (jf. Retskrivningsordbogen) da catalaner så vidt vi kan skønne ikke længere bruges nævneværdigt. Dette svarer til norsk, der ligeledes kun har formen catalonier/katalonier.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 21.04.2015.