Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet på den anden side (af) brændestablen
 

på den anden side (af) brændestablen

Jeg er flere gange stødt på sætninger hvor forholdsordet af er udeladt. Som eksempel kan jeg nævne "Skuret ligger på den anden side brændestablen" i stedet for "Skuret ligger på den anden side af brændestablen". Først troede jeg at der var tale om trykfejl, men efterhånden har jeg set så mange tilfælde at det må være med vilje. Hvad siger Sprognævnet?
Nyt fra Sprognævnet, 1991/3, 01.09.1991.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg er flere gange stødt på sætninger hvor forholdsordet af er udeladt. Som eksempel kan jeg nævne "Skuret ligger på den anden side brændestablen" i stedet for "Skuret ligger på den anden side af brændestablen". Først troede jeg at der var tale om trykfejl, men efterhånden har jeg set så mange tilfælde at det må være med vilje. Hvad siger Sprognævnet?

UdråbstegnSvar:

Det er rigtigt at man undertiden kan undvære forholdsordet af uden at sætningen af den grund bliver forkert. Det drejer sig netop om formuleringer som på den anden side (af) brændestablen, dvs. forbindelser med forholdsordet og navneordet side, og det gælder først og fremmest udtrykkene på den anden side (af) .. og på denne side (af) .. Sådanne formuleringer ser i øvrigt ud til at være mere almindelige i Jylland end på Øerne.

Uddybning:

Formuleringer med udeladt af er omtalt i Ordbog over det Danske Sprog (bind 18, 1939, spalte 1211-1212). Ordbogen anfører bl.a. følgende eksempler: "Paa denne Side Alperne føler jeg mig et ganske andet Menneske" (H.C.Andersen); "Beværtningerne paa den anden side Kalkbrænderiet" (Rudolf Schmidt, 1884).

Også i Aage Hansen: Moderne Dansk (1967, bind 3, s. 351) er udeladelsen af af omtalt. Det oplyses dér at udeladelsen er almindelig ved på denne side, på hin side og (især) ved på den anden side, og som eksempler nævnes bl.a. "det hvide Ansigt paa den anden Side Disken" (Kaj Munk) og "Jeg får ikke tid på denne side sommeferien". Fra H.C. Andersens eventyr Skarnbassen anføres eksemplet Paa den anden Side Grøften, der i (nogle af de) senere udgaver er ændret til Paa den anden Side af Grøften. - Som eksempel på en mindre almindelig udeladelse af af nævner Aage Hansen "Skjægget paa den ene Side Ansigtet var klippet tæt af" (Sophus Schandorph, 1894).

Udeladelsen af af er altså ikke en fejl. Men der er på den anden side ikke tvivl om at mange finder den slags konstruktioner påfaldende, og at de bliver stadig sjældnere i sprogbrugen. De står dog nok stadig ret stærkt i faste formuleringer med tidsudtryk af typen på denne side påske, på denne side sommerferien.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 24.11.2014.