Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet god kritik
 

god kritik

Er det sprogligt korrekt når man siger at en bog har fået en god kritik? Efter min mening vender kritik tommelfingeren nedad og kan således ikke være god. Man kan derimod tale om en god anmeldelse.
Nyt fra Sprognævnet, 1991/3, 01.09.1991.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Er det sprogligt korrekt når man siger at en bog har fået en god kritik? Efter min mening vender kritik tommelfingeren nedad og kan således ikke være god. Man kan derimod tale om en god anmeldelse.

UdråbstegnSvar:

Ordet kritik betyder ifølge Ordbog over det Danske Sprog (bind 11, 1929) 'vurderende undersøgelse, prøvelse eller bedømmelse af noget'. Ordbogen tilføjer at kritik især bruges om en undersøgelse eller bedømmelse af kunstneriske eller videnskabelige frembringelser, og 'især om sådan undersøgelse osv., som på dadlende, irettesættende måde navnlig fremhæver eller understreger det formentlig urigtige, dårlige osv.'.

Uddybning:

Selvom Ordbog over det Danske Sprog altså oplyser at ordet kritik især bruges om en nedsættende bedømmelse, så er der intet i vejen for at bruge ordet om en rosende bedømmelse. I andre ordbøger, fx Nudansk Ordbog (1990), skelnes der mellem tre betydninger af ordet kritik, nemlig: 1. 'bedømmelse, vurdering (især af kunst)', 2. 'nedsættende bedømmelse', og 3) 'om udøverne af kritik' (fx litteraturanmeldere ved dagbladene).

Når man siger at en bog har fået en god, eller måske ligefrem en strålende kritik, bruger man ordet kritik i det der svarer til betydning 1, hvor kritik betyder 'bedømmelse'. I denne betydning er ordet kritik neutralt, dvs. det rummer ingen angivelse af om bedømmelsen er positiv eller negativ. Når ordet kritik bruges om andet end kunst, litteratur og lign., betegner det derimod så godt som altid noget negativt eller bebrejdende. I et eksempel som: "Folketingets beslutning om en kommende bro over Øresund blev mødt med kritik" er der således ikke tvivl om at kritik betegner noget negativt.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 24.11.2014.