Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet regne med og/el. forvente
 

regne med og/el. forvente

I min HH-klasse er vi i forbindelse med en oversættelse fra dansk til fransk kommet til at diskutere om forvente er synonymt med regne med. I forbindelser som "Vi forventer at leje en stand på Parisermessen i år" og "Vi regner med at leje en stand på Parisermessen i år" kan der vel være tale om den forskel at forventer er lidt finere end regner med, men er der andre forskelle. I en forbindelse som "Jeg regner med at komme til mødet i morgen", ville man dér kunne bruge forventer - kan man nære forventninger til sig selv, eller kun til andre? Kan Sprognævnet give en bedre belysning af eventuelle forskelle mellem de to udtryk?
Nyt fra Sprognævnet, 1991/2, 01.06.1991.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

I min HH-klasse er vi i forbindelse med en oversættelse fra dansk til fransk kommet til at diskutere om forvente er synonymt med regne med.

I forbindelser som "Vi forventer at leje en stand på Parisermessen i år" og "Vi regner med at leje en stand på Parisermessen i år" kan der vel være tale om den forskel at forventer er lidt finere end regner med, men er der andre forskelle.

I en forbindelse som "Jeg regner med at komme til mødet i morgen", ville man dér kunne bruge forventer - kan man nære forventninger til sig selv, eller kun til andre? Kan Sprognævnet give en bedre belysning af eventuelle forskelle mellem de to udtryk?

UdråbstegnSvar:

Udtrykkene forvente og regne med er i visse sammenhænge omtrent synonyme, mens de i andre sammenhænge kun dårligt eller slet ikke kan erstatte hinanden.

Uddybning:

Din fornemmelse af at brugen af henholdsvis forvente og regne med ofte afspejler en forskel i stil, svarer helt til vores, og stemmer i øvrigt med Ordbog over det Danske Sprog (bind 5, 1923), hvor ordet forvente er forsynet med det mærke der angiver at ordet kun bruges i skriftsprog eller i litterært påvirket talesprog.

Ordet forvente betyder ifølge Ordbog over det Danske Sprog: "'gøre sig en (ofte: følelsesbetonet, af personlig interesse bestemt) forestilling om at noget vil indtræffe eller forløbe på en vis måde; formode; regne med (noget fremtidigt) som givet eller sandsynligt'. (ODS)" Som det fremgår af det citerede, anses udtrykket forvente her for at være omtrent synonymt med udtrykket regne med når forvente betyder 'formode, antage, gå ud fra (at noget vil ske)'. Udtrykket regne med er i øvrigt ikke nævnt i Ordbog over det Danske Sprog i denne betydning, men kun i betydningen 'tage hensyn til', 'lægge vægt på', fx "Ham var der ingen der regnede med".

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 21.04.2015.