Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet gennem el. igennem
 

gennem el. igennem

Hedder det han faldt gennem isen eller han faldt igennem isen?
af Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævns svarbase, 08.05.2006.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hedder det han faldt gennem isen eller han faldt igennem isen?

UdråbstegnSvar:

Det kan hedde begge dele.

Uddybning:

Ifølge Retskrivningsordbogen, 4. udg., 2012 er gennem en præposition (forholdsord), mens igennem både kan være en præposition og et adverbium (biord). Hvis der er en styrelse, kan man derfor bruge både gennem og igennem:

  1. Han faldt gennem/igennem isen.

  2. Vi gik gennem/igennem skoven.

I modsat fald kan man kun bruge igennem:

  1. Hun læste bogen igennem.

  2. Kødet skal steges helt igennem.

Ordparrene mod/imod og mellem/imellem opfører sig på samme måde. Hvis de fungerer som præpositioner, kan begge ord bruges:

  1. Vi er mod/imod nedskæringer.

  2. Det bliver mellem/imellem os.

Men hvis de fungerer adverbielt, kan kun formerne med i bruges:

  1. Hun siger mig ofte imod.

  2. Børnene skændtes så moren måtte lægge sig imellem.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 10.05.2013 af Ida Elisabeth Mørch.