Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet frossen el. frosset
 

frossen el. frosset

Hedder det en frosset kylling eller en frossen kylling?
af Ole Ravnholt, Dansk Sprognævns svarbase, 08.05.2006.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hedder det en frosset kylling eller en frossen kylling?

UdråbstegnSvar:

Det kan hedde begge dele, jf. Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012

Uddybning:

Ved nogle stærkt bøjede verber (udsagnsord) (dvs. verber der ikke har nogen endelse i præteritum (datid), fx fryser, frøs; skriver, skrev) kan præteritum participium (datids tillægsform) have pluralisformer (flertals-) på -ne (frosne, skrevne) når det bruges som adjektiv (tillægsord). Hvis det er tilfældet, så kan participiet i singularis (ental) også være bøjet i overensstemmelse med kønnet på det substantiv (navneord) det lægger sig til: frosset, frossen; skrevet, skreven: en frossen kylling, en håndskreven seddel; et frosset kålhoved, et håndskrevet tilbud.

Men der er en tilbøjelighed til at vælge intetkønsformen, også når participiet er knyttet til et fælleskønsord, og derfor finder man også: en frosset kylling, en håndskrevet seddel.

I nogle tilfælde virker det højtideligt eller lidt gammeldags at bruge fælleskønsformen, men det er nemt at undgå, for intetkønsformen er altid korrekt.

Man kan læse mere om dette i Retskrivningsordbogen, 4. udg., 2012, s. 975-981, § 31-35, og i Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen: Håndbog i Nudansk, 5 udg., 2005, s. 482-486 og 534-535.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 10.05.2013 af Ida Elisabeth Mørch.