Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet

Svar fra Sprognævnet

Læs udvalgte nye og ældre svar fra Dansk Sprognævn på sproglige spørgsmål

DSN

Dansk Sprognævn besvarer sproglige spørgsmål per telefon i den faste åbningstid. Nogle af svarene kan være relevante for andre end spørgeren og redigeres til en bredere læserskare. Nedenfor kan man læse udvalgte nye og ældre svar. En række af svarene er også trykt i Nyt fra Sprognævnet.
blodnæse og næseblod
Mine børn siger blodnæse om det som jeg kalder næseblod. Hvor udbredt er det? Har det noget at gøre med hvor man kommer fra (vi bor på Amager)?
blæsetunger
blæsetunger
bo og naboskab
Hvordan skriver man korrekt bo og naboskab, og hvordan bøjes det i pluralis?
brand
Hvordan bøjes låneordet brand (i betydningen 'image' eller 'identitet') i bestemt form flertal?
brugen af ordene spedalskhed og lepra
Spedalskhedsmissionen er blevet kritiseret af udenlandske samarbejdspartnere for at bruge ordet spedalskhed i stedet for ordet lepra i sit navn. Er der noget problem i det?
Bukke Bruse
Hvad betyder Bukke Bruse? Er det et navn eller en særlig slags buk?
bundesligahår
Jeg er flere gange stødt på betegnelsen bundesligahår. Hvad er det mon for noget?!
bøjning i præsens og imperativ pluralis
Kan I oplyse hvornår man i dansk gik væk fra at bruge endelsen -er i pluralis imperativ og endelsen -e i pluralis præsens?Eksempler på det første: "Synger og danser og klapper i eders små hænder". Eksempler på det andet: "Vi lytte og høre". Begge former optræder udpræget i salmer og kan give mange misforståelser for nutidsbørn og -unge.
børn på gule plader
Er børn på gule plader børn som ens ægtefælle eller samlever har fra tidligere forhold, eller er det børn som man selv har fra tidligere forhold, men som ikke bor hos én?
børnenes dag
Skal børnenes dag med stort eller lille?
bøttekort
I forbindelse med en bestilling af små kort uden tekst har jeg brugt ordet bøttekort. Mine kollegaer kender ikke ordet og påstår at jeg selv har fundet på det, men det har jeg ikke, og i boghandlerne ved de godt hvad bøttekort er. Kan Dansk Sprognævn bekræfte at ordet findes?
caffe latte, udtale
Hvordan udtales caffe latte?
cand.psych. aut.
Skal der være mellemrum før aut. i cand.psych. aut.?
carnisme eller karnisme
Foredragsholderen og psykologen Melanie Joy har skabt begrebet carnism som en modsætning til vegetarianism, og nu vil jeg gerne have Dansk Sprognævns forslag til en dansk oversættelse. Der er jo et ord, der hedder karnivor (kødspiser), men jeg synes det bliver for klodset at bruge oversættelsen karnivorisme. Er carnisme (eller karnisme) ikke et bedre forslag?
catalansk, catalonsk, catalonisk
I tekster i Europa-Parlamentets Danske Oversættelsesafdeling anvendes normalt de spanske (castilianske) betegnelser for de autonome regioner i Spanien. I visse tekster er dette dog uhensigtsmæssigt, især når der er tale om mindretalssprog og -kulturer.Vi benytter derfor i mange tekster Catalonien i stedet for Cataluña samt navneordet catalonier og tillægsordet catalansk (jf. Retskrivningsordbogen). Dette giver dog anledning til problemer da danske opslagsværker i flæng benytter andre former. Det hedder tilsyneladende altid De Catalonske Bjerge, mens indbyggerne både betegnes cataloniere og catalanere, og selv tillægsordet catalonisk har sneget sig ind.Den geografiske betegnelse kunne få en til at tro at der, hvad tillægsordet angår, skelnes mellem sprog (catalansk) og andet (catalonsk, catalonisk). En sådan skelnen fremgår ikke af Retskrivningsordbogen, men folk bruger spontant de andre former. Hvad mener Sprognævnet?
certifikatør
Hvad kaldes en der certificerer/laver certifikater?
cheftitler
I Nordfyns Kommune har vi fået en ny enhed - nemlig Bibliotek og Borgerservice. Nu vil vi gerne høre Dansk Sprognævn, hvad I mener, lederen af denne enhed bør hedde: Biblioteks- og Borgerservicechef eller Bibliotek- og Borgerservicechef.
chicagoaner
Hvad hedder en indbygger i Chicago?
chip, chips, kartoffelchip, kartoffelchips
Hvad hedder chips (altså dem man spiser) i ental?
cloud computing, cloudcomputing
Skriver mancloudcomputing, cloud-computing el. cloud computing? Og hvad betyder ordet egentlig?

Handlinger tilknyttet webside