Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet

Svar fra Sprognævnet

Læs udvalgte nye og ældre svar fra Dansk Sprognævn på sproglige spørgsmål

DSN

Dansk Sprognævn besvarer sproglige spørgsmål per telefon i den faste åbningstid. Nogle af svarene kan være relevante for andre end spørgeren og redigeres til en bredere læserskare. Nedenfor kan man læse udvalgte nye og ældre svar. En række af svarene er også trykt i Nyt fra Sprognævnet.
armenier el. armener
For tiden bringes jævnligt nyheder fra Sovjetrepublikken Armenien. Indbyggerne kaldes armenere, til tider armeniere, men oftest med tillægsordet armensk. Tidligere hed det konsekvent armeniere og armenisk, og det svarer til de andre europæiske sprog. Retskrivningsordbogen fra 1986 har armenier, men armensk. Er det ikke inkonsekvent? Jeg synes de forkortede former uden i er en svækkelse af ordene og deres sammenhæng med hovedordet Armenien. Kan det oplyses hvad der er motiveringen for at man har forkortet tillægsformen?
artikel i prædikativer
Er artiklen i 'du er en lærer' forkert, og er der tale om engelsk indflydelse?
artist
I radioen hørte jeg en programvært omtale nogle musikere og sangere som artister. Kan ordet virkelig bruges sådan?
at have det stramt med noget
Jeg har i den senere tid hørt flere og flere – især unge mennesker – sige at de har det "stramt" med noget. Det betyder noget i retning af at de har det dårligt med noget, men jeg kender faktisk ikke denne brug af "stram". Er den ny?
at have en skrue løs
Hvor kommer udtrykket at have en skrue løs fra?
at lande en aftale
Formuleringen at lande en aftale lyder forkert. Plejer man ikke at indgå en aftale?
au pair i flertal
Kan det virkelige passe at det hedder au pairer i flertal? Alle siger jo au pairs! I det mindste kunne I vel give valgfrihed?
auto
Hvordan deles ordet auto?
automata, automaton
Hedder det endelig eller endelige automata?
bagstræverisk el. bagstræberisk
Skal man skrive bagstræverisk - med v – eller bagstræberisk – med b?
bedder for bedre
Kender DSN udtalen bedder (rimer på vædder) for bedre?
"bedler" og "belder"
Hvorfor bytter så mange - især unge - danskere om på l og d når de skal udtale ordet billeder?
bedstefar og bedstemor
En svensk journalist har spurgt os hvordan man i dansk anvender ordene bedstefar/bedstemor, farfar/farmor og morfar/mormor.
begrund af; på grund af
Jeg ved at man kan sige på grund af, men kan man også sige begrund af? Det er der mange der gør! Og min dansklærer i gymnasiet sagde at det var helt korrekt.
bekræfte el. bekræftige
Hedder det bekræfte eller bekræftige?
betegnelse for dette årti (2000-2009)
Vi har lige været i 90'erne. Hvad hedder det årti vi er i nu?
bilen er sjov at køre i
Hvorfor kan man ikke sige: Bilen er sjovt at køre i?
bindestreg i gruppesammensætninger og -afledninger
Skal science fiction film skrives i tre ord?
bindestreg i sammensætninger med forkortelser
Hvordan skrives e-mail og e-mailadresse?
bindestregsdanskere
Jeg har nogle spørgsmål om brugen af bindestreger i den slags sammensætninger der betegner det som nogle gange kaldes bindestregsdanskere.For det første vil jeg gerne vide om man overhovedet skal bruge bindestreg i ord som bindestregsdansker, danskamerikaner og lignende. For det andet kan jeg ikke i ordbøgerne finde andre eksempler på sammensætninger der ligner typen danskamerikaner, end netop danskamerikaner (hvor andet led betegner det land der er indvandret til). Så et spørgsmål er om det tilsvarende hedder amerikanskdansker, somaliskdansker, tyskbelgier, grønlandskschweizer, polsksvensker, portugisisknordmand. Og som adjektiv amerikanskdansk, somaliskdansk, tyskbelgisk osv. For det tredje vil jeg spørge om det kun betegner 1. generation af indvandrere. Endelig har jeg læst i retskrivningsreglerne § 57 (5) at bindestreg "bruges i sammensætninger (og afledninger med tungere suffikser) hvis dele er betydningsmæssigt sidestillede", og der gives eksempler af typen dansk-norsk-svensk samarbejde. Det får mig til at spørge om sammensætningen uden bindestreg som adjektiv (amerikanskdansk osv.) kan bruges om andet end personer. Kan man tale om en belgiskhollandsk virksomhed og dermed mene en virksomhed som har rødder i eller udspringer i Belgien, men nu (kun? Eller også?) har til huse i Holland? Altså vælge formen uden bindestreg når der ikke er tale om et ligeværdigt samarbejde eller en lige stor tilknytning?

Handlinger tilknyttet webside