Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet

Svar fra Sprognævnet

Læs udvalgte nye og ældre svar fra Dansk Sprognævn på sproglige spørgsmål

DSN

Dansk Sprognævn besvarer sproglige spørgsmål per telefon i den faste åbningstid. Nogle af svarene kan være relevante for andre end spørgeren og redigeres til en bredere læserskare. Nedenfor kan man læse udvalgte nye og ældre svar. En række af svarene er også trykt i Nyt fra Sprognævnet.
aka
Hvordan skriver man aka på dansk? Altså 'also known as'.
akvarium
Jeg har læst at stavemåden akvarie nu er blevet korrekt. Er det rigtigt?
al(t), alle antibiotika
Siger (og skriver) man al, alt eller alle antibiotika?
alarmeret
På de metrostationer der kører over jorden, står der skilte med teksten Området er alarmeret. Jeg mener det er en fejl, og at alarmere kun kan betyde 'tilkalde'.
alfabetiseret
Hvad er det modsatte af en analfabet?
almen og almindelige
Jeg er gymnasielærer og støder oftere og oftere på vendingen "den almene dansker" hos mine elever. Jeg mener at det hedder "den almindelige dansker", men er det andet ligefrem en fejl?
andengenerationsindvandrer
Hvordan skrives forkortelsen for andengenerationsindvandrer?
ankermærke
Jeg kan ikke finde en definition af ankermærke. Kan I hjælpe?
annuisere, annualisere
Hedder det annuisere eller annualisere, og hvad betyder det?
ansat i el. på el. ved
Hedder det ansat i, på eller ved en institution eller en virksomhed?
ansvar eller skyld
Hvad er forskellen på ansvar og skyld? Ofte hører man formuleringer som ”xx organisation har taget ansvaret for …” og ”xx organisation har taget skylden for ...”, hvor der er tale om en terroraktion som xx har udført.
ansvarstagelse
I en tekst står der: "Der er manglende ansvarstagelse over for patientens medicinering etc.". Er det den korrekte endelse, eller findes der andre muligheder?
antal arveord og låneord
Hvor mange ord i dansk er arveord, og hvor mange kommer fra andre sprog?
antal ord i hvert bogstav i RO
Hvor mange ord er der i Retskrivningsordbogen der begynder med hvert bogstav?
antikoagulantia i sg.
Hvad hedder antikoagulantia i ental? Der er tale om medicin som modvirker at blodet stivner (koagulerer).
ANT-kursus
Regionerne gennemfører såkaldte A/T-kurser, kurser i alkohol og trafik. Ifølge det nedenstående lovforslag skal disse kurser nu ændres, så det bliver kurser i alkohol, narko og trafik. Justitsministeriet bruger skrivemåden A/N/T-kursus. Den er vi lidt skeptiske over for, jf. § 60 i RO, for det er ikke kurser i enten alkohol, narko eller trafik. Ifølge § 57.5 skulle det muligvis være A-N-T-kursus – eller hvad?
appelsinfri
Tit, når man ser en beruset mand, siger man: "Han er vist ikke helt appelsinfri". Hvor stammer ordet fra, og hvorfor bruger man det om berusede mennesker?
appen eller app'en
Skal der apostrof mellem stammen og bøjningsendelsen i ordet appen (app’en) – og tilsvarende bindestreg i ord som appteknologi (app-teknologi)?
arbejdsgruppe og projektgruppe
Vi har i vores chefgruppe her på rådhuset vedtaget at alle nye projekter skal forelægges chefgruppen før der nedsættes projektgrupper. Efterfølgende har vi så drøftet hvad ordet projektgruppe dækker, idet ordet arbejdsgruppe også kom ind i billedet.Flertallets umiddelbare mening er at en projektgruppe har et klart fastsat kommissorium og et ubestemt mål, mens en arbejdsgruppe også har et klart fastsat kommissorium (måske endda mere klart end en projektgruppes!) og et bestemt mål.Vi vil gerne høre om Sprognævnet har taget stilling til en definition af begreberne projektgruppe og arbejdsgruppe.
arbejdskollega
Er det korrekt at bruge ordet arbejdskollega, eller skal man holde sig til ordet kollega? Arbejdskollega er vel egentlig dobbeltkonfekt.

Handlinger tilknyttet webside