Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet

Svar fra Sprognævnet

Læs udvalgte nye og ældre svar fra Dansk Sprognævn på sproglige spørgsmål

DSN

Dansk Sprognævn besvarer sproglige spørgsmål per telefon i den faste åbningstid. Nogle af svarene kan være relevante for andre end spørgeren og redigeres til en bredere læserskare. Nedenfor kan man læse udvalgte nye og ældre svar. En række af svarene er også trykt i Nyt fra Sprognævnet.
efterRETning(stjeneste) (DR)
Hvorfor ændrer trykket sig i ord som efterretning og forudsætning?
eksklusiv(e) og inklusiv(e)
Jeg er tit usikker på om jeg skal bruge eksklusiv eller eksklusive. Hedder det fx cyklen koster 3500 kr. eksklusiv eller eksklusive moms? Og hvad hvis momsen var inkluderet, ville det så hedde inklusiv eller inklusive moms?
ekspandat
Hvorledes vil man betegne et produkt der er fremkommet ved ekspandering under anvendelse af en ekspander?
elbilsekretariat el. elbilssekretariat?
Hedder det elbilsekretariat eller elbilssekretariat?
element el. batteri
Min kollega og jeg diskuterer ofte sproglige spørgsmål, og nu er vi kommet i tvivl om der er forskel på et element og et batteri. Det vil glæde os meget hvis Dansk Sprognævn vil svare på det.
elske
Er det korrekt at sige at man elsker genstande, eller kan man kun elske levende væsner?
emic og etic, emisk og etisk
Hvad kaldes emic og etic på dansk?
en eller et battle
Battle er en dyst inden for hiphopmusik, men hedder det en eller et battle?
en eller et læk
Når jeg slår op i ordbøgerne, kan jeg se at ordet læk (i betydningen ’lækage, utæthed’) kun kan bruges i fælleskøn, altså en læk, men jeg synes oftere og oftere at jeg også støder på formen et læk. Er intetkønsformen også tilladt?
en eller et nem-id
Den Digitale Signatur har fået et nyt navn, nemlig nem-id. Vi er nu kommet i tvivl om om det hedder en eller et nem-id i sætninger som den følgende: ”For at logge på skat.dk skal du anvende dit/din nem-id”. Hvad siger Dansk Sprognævn?
en god ven af min
Er det forkert at sige fx han er en god ven af min?
en kompliment el. et kompliment
Jeg har lært at man skal skrive en kompliment, men ret ofte støder jeg på skrivemåden et kompliment. Hvad er rigtigt?
en om'er el. en ommer
Er det korrekt at skrive om'er, eller bør man skrive ommer?
en palette af muligheder?
Jeg har forgæves ledt i ordbøgerne efter udtrykket en palette af muligheder i betydningen ’en vifte af muligheder’. Det eneste jeg har kunnet finde, er ordet palet, der ifølge Den Danske Ordbog kan bruges i betydningen ’samling af forskelligartede muligheder, udtryk el.lign.’. Det tilhørende eksempel, han [bruger] hele sin sproglige palet, passer meget godt til den betydning jeg leder efter, men jeg synes ikke at stavemåden afspejler min udtale. Er det mig der er galt på den?
en søsken
Jeg mener at der er noget der hedder en søsken. Det står der også i Ordbog over det danske Sprog. Men i Retskrivningsordbogen står der: søskende sb. pl. (fk.), og det betyder vel at det (kun) er et flertalsord. Men hvad hedder så "én søsk...." i en tekst om børn i al almindelighed?
en/et locker
Hedder det en eller et locker (i betydningen 'aflåseligt skab')?
endelsen -ur
hvad betyder endelsen -ur i ord som kultur, kandidatur og lignende?
engelske låneord som skrives i ét ord
Hvis man i dansk bruger et engelsk lån som på engelsk skrives i to ord, fx task force, skal det så skrives i ét eller to ord på dansk?
enig i og enig om
Hedder det at vi er enig i noget eller om noget?
enigma
Hedder det en eller et enigma (dvs. 'gåde')?

Handlinger tilknyttet webside