Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet

Svar fra Sprognævnet

Læs udvalgte nye og ældre svar fra Dansk Sprognævn på sproglige spørgsmål

DSN

Dansk Sprognævn besvarer sproglige spørgsmål per telefon i den faste åbningstid. Nogle af svarene kan være relevante for andre end spørgeren og redigeres til en bredere læserskare. Nedenfor kan man læse udvalgte nye og ældre svar. En række af svarene er også trykt i Nyt fra Sprognævnet.
dens/dets el. sin/sit
Det er min opfattelse at sin skal referere til et tænkende væsen, mens dets bruges i forbindelse med andre substantiver. Men i dagspressen bliver sin/sit hyppigt brugt henvisende til organisationer. Er det rigtigt, eller skal man henvise med dens/dets?
der el. som
Jeg er tit i tvivl om man efter fx personer skal skrive der eller som: de personer som kom til mødet .. eller de personer der kom til mødet ... Det samme gælder efter lærere, deltagere osv.
det er bare kanon!
Jeg har gennem længere tid funderet lidt over ordet kanon i fx Det var en kanonkamp. Det er vistnok synonymt med fantastisk. Især sportsjournalister er nu begyndt at benytte ordet mere og mere i deres sprog, men det har også vundet indpas i andre dele af pressen. Jeg mener at kanon i den omtalte forbindelse ikke er dansk, men derimod slang.
det globale syd
Jeg ønsker at vide om man kan bruge den globale syd som synonym til udviklingslande. Er der andre synonymer til udviklingslande?
det gode er det bedstes fjende
Ordsproget Det gode er det bedstes værste fjende har jeg hørt i versionen Det bedste er det godes værste fjende. Hvilken formulering er den rette, og hvordan skal ordsproget fortolkes?
det gror på mig
Jeg hørte forleden dag en ung mand sige om en ide han havde fået, at den groede på ham. Det synes jeg lyder mærkeligt – har I nogensinde hørt om dette udtryk?
det kan jeg ikke have
Kan vendingen det kan jeg ikke have betyde ‘det kan jeg ikke tåle’? Hvor stammer den betydning i givet fald fra?
det modsatte af tørstig
Når man er sulten, så spiser man, og så er man mæt. Hvad er man når man ikke længere er tørstig?
det må jeg give ham!
Jeg er ofte stødt på udtrykket det må jeg give ham som betyder nogenlunde det samme som 'det må jeg lade ham', men jeg kan ikke finde det i nogen ordbøger. Findes udtrykket ikke? Og er det må jeg give ham i øvrigt en anglicisme?
det seneste skrig
I tv-programmet stod der forleden at hunde går i hundebørnehave iført seneste skrig i hundedækken. Skal det ikke være sidste skrig?
det' godt
I forbindelse med en gendigtning på blankvers af Shakespeares Hamlet har jeg brugt apostrof i ordforbindelser som det er, nu er, der er, du er. For at fremme fornemmelsen af blankversenes talesprogsnære rytme noterer jeg dem således: det’, nu’, der’ og du’. Nogle synes at det er forkert. De henholder sig til § 6.7 i retskrivningsreglerne hvor der ikke gives eksempler på at to ord kan trækkes sammen på denne måde, og mener at det underkender mine argumenter, nemlig at der er talesprogsnær rytme i versemålet, at Shakespeare selv forkortede, fx it is til it’s, og at i alt fald det’ og der’ allerede er i brug både i nudanske litterære tekster og i reklamesprog når det gælder om at gengive talt sprog. Hvad mener Dansk Sprognævn?
dimission eller translokation?
Hvad kaldes egentlig gymnasiets afslutningshøjtidelighed?
drikkebror
Så vidt jeg kan se, er soldebror og svirebror blevet til eneformer i RO 2012, mens drikkebror/drikkebroder velsagtens fortsat er dobbeltform.
Dronning eller dronning?
Jeg har bemærket, bl.a. på kongehusets hjemmeside, at alle stillinger: dronningen, kronprinsen, prinsen osv. bliver skrevet med stort.Men så vidt jeg kan læse i Retskrivningsordbogen, skal alle – selv kongelige – stillingsbetegnelser med lille, medmindre de indgår i en særlig titulatur, fx: ‘Hendes Majestæt Dronningen’.Det er en fejl der forekommer i alle medier, så ville det ikke være en god idé at tydeliggøre det på sproget.dk?
drøvle
På mit arbejde taler vi ofte om at drøvle, dvs. reducere trykket i en slange. Findes det ord, og hvad kommer det af?
dufte el. lugte
Kan man bruge dufte i en sætning som hun dufter til blomsterne? Eller skal det være lugte?
dårlig
Er -t ved at forsvinde? Det vil jeg dårligt kunne acceptere, specielt når det sker i Nyt fra Sprognævnet: En privatperson der sælger et eller andet, vil .. dårlig kunne betegne køberen som kunde (1997/3, s. 12) .
døden skal have en årsag
Hvor gammelt er udtrykket døden skal have en årsag?
e.V.
Forkortelsen e.V. Hvad betyder den?
EAN el. ean
Skrives forkortelsen EAN, som i fx EAN-nummer, med små eller store bogstaver?

Handlinger tilknyttet webside