I fuldt ornat

af Kjeld Kristensen, Politiken, 9. juni 2007
af Kjeld Kristensen, Politiken, 9. juni 2007

Richardt Heers fulgte tv-transmissionen af middagen i anledning af det svenske kongepars besøg i Danmark. Her hørte han speakeren sige: »Her kommer prins Henrik i fuldt ornat«, og han spørger nu: »Bruges ornat ikke kun om gejstlig klædedragt?«.

Ifølge Gyldendals Online Leksikon betyder ornat ’embedsdragt til brug ved højtidelige lejligheder, især brugt om gejstliges embedsdragt, f.eks. præstekjolen’. Så Richardt Heers har for så vidt ret. Men ornat bruges ofte spøgende i betydningen ’uniform eller kostume med tilhørende udstyr’, og i den brug er netop udtrykket i fuldt ornat almindeligt. Ordet ornat kommer af latin ornatus, som er afledt af udsagnsordet ornare ’udsmykke, pryde’.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen