Mange nok

af Ebba Hjorth, Politiken, 7. oktober 2006
af Ebba Hjorth, Politiken, 7. oktober 2006

For nylig hørte jeg en interviewperson udtrykke sig på følgende måde i radioudsendelsen P1 Morgen: »Når stresspåvirkningerne bliver mange nok, reagerer både krop og psyke«. En del sprogbrugere ville sikkert have foretrukket, at den interviewede havde sagt: »Når stresspåvirkningerne bliver tilstrækkelig mange...«.

Som oftest er det ikke muligt at eftervise, hvordan et nyt udtryk – som i dette tilfælde mange nok i betydningen ’tilstrækkelig mange’ – dukker op, får en vis udbredelse og efterhånden bliver upåfaldende sprogbrug. Men i dette tilfælde ved vi faktisk, hvem der er udtrykkets ophavsmand. Det er Benny Andersen, der i digtet ’Svantes lykkelige dag’ skriver »Blomsterne blomstrer op/ Dér går en edderkop/ Fuglene flyver i flok/ når de er mange nok/ Lykken er ikke det værste man har/ og om lidt er kaffen klar«.

Udtrykket er endnu ikke beskrevet i ordbøger over dansk sprog, heller ikke i Den Danske Ordbog, der ellers medtager den slags udtryk, når forekomsten af dem i sproget er mange nok !

Inspirationen fra Benny Andersens digt kan være tydelig, som f.eks. i følgende citat fra en anmeldelse i Ekstra Bladet af Madonnakoncerten: »I Horsens ville man vise, at også små byer kan klare et mega-projekt, når blot man er mange nok, der løfter i flok«, men forbindelsen til digtet kan svækkes, og udtrykket løsrives fra sit ophav og blive neutralt.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen