Anstødssten

af Ebba Hjorth, Politiken, 7. oktober 2006
af Ebba Hjorth, Politiken, 7. oktober 2006

Eva Hansen, Øster Jølby, hørte i mandags følgende sætning på P1 udtalt af en yngre kvinde: »Konferencen vil være anstød til, at der sker en hel masse på området«. Hun spørger nu: »Er det korrekt sprogbrug? Betyder anstød virkelig ’anledning’?«.

Ifølge Den Danske Ordbog betyder ordet ’følelse af at være moralsk krænket’. Men der er alligevel muligvis en betydningsforskydning på vej i ordet. Ser man nemlig et par artikler længere fremme i Den Danske Ordbog, møder man ordet anstødssten. Det har tre betydninger. Den tredje og overraskende betydning af dette ord er ’udløsende faktor’, der dog får ordene »denne brug regnes af mange for ukorrekt« med på vejen. Noget tyder altså på, at sprogbrugerne er usikre på betydningen af forstavelsen an-. Derfor tillægger de den måske ubevidst betydningen ’til’, som den har i masser af andre ord, og ikke ’mod’, som den oprindelig havde i ’anstød’. Og det giver mulighed for betydningsforskydning.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen


Disse artikler kunne måske også have interesse