Sivet, ikke sevet

af Lars Trap-Jensen, Politiken, 6. januar 2007
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 6. januar 2007

Peter Munk kritiserer brugen af sevet, som han mener er blevet mere udbredt, og giver eksemplet »Budskabet er ikke sevet ind«. Der er ganske rigtigt tale om en fejl. Udsagnsordet sive bøjes i datid sivede og i tillægsform sivet, men de uregelmæssige bøjningsformer sev og sevet ses ikke sjældent. Om de ligefrem er blevet mere almindelige, er dog ikke lige til at påvise. I Ordbog over det Danske Sprog kan man se, at de har eksisteret længe, især uden for standardsproget. Ordbogen bringer et citat af Martin Andersen Nexø fra 1913: »Ond Sladder og forblommede Sigtelser sev som Grundvand fra Gaard til Gaard«. Den uregelmæssige form findes i øvrigt mest i den forbindelse, som læseren nævner, hvor det kan være påvirket af udtrykket »Er den feset ind?« og eventuelt brugt spøgende.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen