Spritny

af Kjeld Kristensen, Politiken, 3. oktober 2007
af Kjeld Kristensen, Politiken, 3. oktober 2007

Ejnar Agertoft skriver: »Er det muligt at få oplyst, hvor ordet spritny stammer fra, samt betydningen, og om der er andre lande, der benytter ordet sprit som et forstærkende udtryk?«.

Ordet spritny betyder ‘splinterny; helt ny’. Ordet er ikke helt nyt i dansk; første registrerede forekomst er fra 1987. Men først i løbet af 1990’erne blev ordet så almindeligt, at det fandt vej til Retskrivningsordbogen, i udgaven fra 2001.

Vi har ordet fra svensk, hvor det skrives i to ord: spritt ny, med samme betydning som på dansk. Spritt er ganske rigtigt et forstærkende sprogligt element, et biord, som også optræder i de svenske udtryk spritt galen ‘skruptosset’, spritt naken ‘splitternøgen’ og spritt språngande galen ‘splitterravende tosset’.

Ligesom vi i dansk har splinterny med samme betydning som spritny, har svensk splitterny (i ét eller to ord) ved siden af spritt ny og derudover også splitt ny. Og der er en lidt indviklet sammenhæng mellem disse forstærkende elementer, sådan at de to svenske biord spritt og splitt på hver sin måde er dannet af splitter. Splitter er altså den oprindelige af formerne, og den har vi også i dansk, f.eks. i ordet splitternøgen. Både svensk og dansk har formen splitter fra tysk Splitter ‘splint’. Splinten eller splinterne kender vi fra det danske ord splinterny. Det kan dog forekomme overraskende, at de forstærkende udtryk kommer fra et ord, der betyder ‘splint’, en meget lille genstand taget fra et større stykke.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen