At skyde sig selv i foden

af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. oktober 2006
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. oktober 2006

Spørgsmål fra læserne

Mikkel Stolt spørger til baggrunden for udtrykket at skyde sig selv i foden. Det bruges med betydningen ‘at dumme sig eller at skade sig selv på længere sigt’. Men spørgeren mener, at udtrykket oprindelig har haft en anden betydning, nemlig ‘at påføre sig selv en mindre skade for at slippe for en endnu større’. Han mener, at udtrykket kan føres tilbage til Første Verdenskrig, hvor en soldat kunne blive hjemsendt, hvis han tilføjede sig selv et skudsår i foden. Det er en spændende og egentlig ikke helt usandsynlig forklaring, men der er alligevel ikke meget, der taler for, at Mikkel Stolt har ret. I hvert fald findes en så tidlig brug af udtrykket ikke i nogen ordbøger, og Dansk Sprognævn har registreret det første gang så sent som i 1988. På dansk har vi lånt det fra det tilsvarende engelske udtryk to shoot oneself in the foot, som Oxford English Dictionary daterer til 1959. Heller ikke den betydning, som spørgeren anfører, har jeg fundet registreret nogen steder, hverken på dansk eller på engelsk.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen