Indebyrd

af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. april 2007
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. april 2007

Thordis Dalsgaard undrer sig over ordet indebyrd : »Som gymnasielærer i mere end 30 år har jeg læst en hel del. Men jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord. Hvad betyder det? Og hvoraf kommer det?«.

Betydningen er ‘det, som noget indebærer’, dvs. ‘følge, implikation’. Byrd er beslægtet med bære, som i ældre tid bl.a. kunne betyde ‘føde’ (jf. engelsk birth, tysk gebären og Geburt). Det er den betydning, der går igen i ordet byrd ‘slægt, afstamning’, f.eks. være af ædel byrd, og også i efterbyrd. Grundbetydningen af bære har vi i vidnesbyrd, svarende til det ældre udtryk bære vidne (jf. engelsk bear witness), og indebyrd er parallelt hermed dannet som et navneord til indebære. Det er nok påvirket af det tilsvarende svenske innebörd, som både er ældre og mere udbredt end det danske ord. Supplementet til Ordbog over det danske Sprog registrerer den tidligste forekomst på dansk til 1942, og ordet optræder i flere ordbøger, bl.a. Retskrivningsordbogen, hvor det har stået siden 1986.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen