Gang på jorden

af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. april 2007
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. april 2007
Om et forslag, som det ikke er realistisk at gennemføre, kan man sige, at det ikke har nogen gang på jorden. Inden for de senere år er dette udtryk blevet almindeligt i forbindelse med forskellige foranstaltninger i samfundet, navnlig politiske forslag, og i den sammenhæng optræder det næsten altid i benægtet form.

Der er ikke tale om et egentlig nyt udtryk, snarere om en udvidet brug. Tidligere har man brugt gang på jorden om et menneskes tilværelse, ofte med et foranstillet tillægsord til at beskrive det pågældende liv, f.eks.: »Hun havde ikke nogen let gang på jorden«. Sådan bruges det stadig; det nye er, at man nu også taler om forslags, ordningers og tiltags gang på jorden.

Stilistisk er brugen iøjnefaldende. Når udtrykket bruges om menneskers tilværelse, er det højtideligt. Måske får man ligefrem bibelske associationer: jordelivets forgængelighed stillet over for det evige liv i Paradis. Overført på noget så verdsligt som den politiske scenes trivialiteter er den højstemte stil derimod lidt af et sammenstød, og det virker derfor påfaldende. Som det ofte er i den slags tilfælde, lurer klicheen lige om hjørnet.

Så vidt jeg har kunnet konstatere, er brugen ikke særlig gammel. Det tidligste belæg, jeg har fundet, stammer fra en artikel fra 1995 (»Med al respekt for nye job tror jeg ikke, at det forslag er et, der vil have sin gang på jorden«), og almindeligt udbredt ser det først ud til at være blevet de sidste ca. fem år.

Udtrykket skal vel forstås sådan, at noget der udtænkes luftigt, hævet over den gustne virkelighed, ikke gives mange chancer i realiteternes verden. Men hvorfor og hvordan den nye brug i øvrigt er opstået, er det ikke lykkedes mig at finde ud af. Måske kan læserne bidrage med oplysninger.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen