Island og island

af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008
af Henrik Andersson, Politiken, 25. juni 2008

Nicoline Halkjær From, Roskilde, spørger, om der er en forbindelse mellem stednavnet Island og det engelske ord island ’ø’.

Nej, is - i det engelske ord island (udtalt ajland) har i modsætning til navnet på øen i Atlanterhavet intet med is i betydningen ’frossent vand’ at gøre, men er derimod gennem gotisk (et uddødt østgermansk sprog) ahwa beslægtet med det latinske ord aqua ’vand’. En bogstavelig oversættelse af englændernes island er altså ’vandland’. Det stumme s er en afsmitning fra fransk isle eller île, der er beslægtet med latin insula ’ø’. Is - i det engelske ord svarer historisk til det danske ø, der igen er beslægtet med å ’vandløb’.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen