Flamingo

af Henrik Andersson, Politiken, 24. oktober 2007
af Henrik Andersson, Politiken, 24. oktober 2007

En overskrift i Politiken, ’Brand i flamingofabrik udløste telefonstorm’, har givet Søren Markvard anledning til at spørge, om isoleringsmaterialet flamingo betydningsmæssigt har noget med fuglen at gøre, og om materialet og fuglen staves ens.

Svaret er ja i begge tilfælde. Første gang det registrerede varemærke flamingo, ’isoleringsmateriale af polystyren’, kom med i den officielle danske Retskrivningsordbog, var i 1996 (2. udgave), men dengang skulle det staves flamengo. I 3. udgave fra 2001, som er den, der gælder nu, ændredes dette til flamingo, så avisoverskriften er altså helt korrekt. Betegnelsen for storkefuglen flamingo er afledt af latin flamma, ’flamme’, med sigte på fuglens røde farve, og isoleringsmaterialet flamingo har vistnok tilsvarende fået sit navn, fordi materialet oprindelig var lyserødt.

Den andalusiske dans flamenco er en spansk betegnelse, der betyder ’flamsk’. Den menes at have fået sit navn, fordi man engang antog, at de andalusiske sigøjnere var af flamsk oprindelse.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen