Tippelad

af Lars Trap-Jensen, Politiken, 2. december 2006
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 2. december 2006

SPØRGSMÅL FRA LÆSERNE

Karin Frej, Agerskov, har bemærket, at formen tippevogn er udbredt. »Her i huset mener vi, at det hedder tipvogn og tippelad «, skriver hun. »Er det korrekt, at begge former kan bruges?«.

Nej, det er det ikke. Spørgeren har ret; det hedder tipvogn og tippelad ifølge Retskrivningsordbogen. Det er dog forståeligt, at der er vaklen i sprogbrugen, for som eksemplerne viser, kan tippe indgå i sammensætninger i både en lang og en kort form. Og i en del tilsvarende ord er både den korte og den lange form officielt godkendt, f.eks. slikpind /slikkepind, kipkalv /kippekalv og hæksaks /hækkesaks, der alle er opført som dobbeltformer i Retskrivningsordbogen og dermed lige gode. En forklaring i tilfældet tipvogn kan være, at ordet er dannet efter det engelske tip waggon, og derfor var den korte form oprindelig enerådende.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen