Et stjålent blik

af Ebba Hjorth, Politiken, 19. maj 2007
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. maj 2007

Lars Dannemand Pedersen, København N, vil gerne have en forklaring på, hvorfor det hedder et stjålet ur, men et stjålent blik. Tillægsordene stjålet og stjålent er begge oprindelig datids tillægsform af udsagnsordet stjæle. Stjæle tilhører en lille gruppe udsagnsord, hvorom det gælder, at der skelnes betydningsmæssigt mellem to mulige datids tillægsformer i intetkøn: en levende, nutidig form stjålet og en stivnet, ældre form stjålent, når de fungerer som tillægsord. Stjålet har såkaldt egentlig eller ligefrem betydning, mens stjålent har uegentlig eller overført betydning. Andre eksempler er et slebet glas et slebent væsen og et svedet øjenbryn – et svedent grin.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen